You are here

Uvjerenje o domaćem nepreferencijalnom porijeklu robe Certificate of origin

Uverenje o crnogorskom nepreferencijalnom porijeklu robe Certificate of origin izdaje se na pismeni zahtjev privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika – izvoznika, u kojem se obavezno navodi svrha u koju će služiti izdato uvjerenje.

Uvjerenje o domaćem nepreferencijalnom porijeklu robe Certificate of origin (tkz. bijelo uvjerenje), koristi se radi potvrde o crnogorskom porijeklu robe, u skladu sa pravilima o porijeklu. Ovo uvjerenje, Privredna komora Crne Gore izdaje za izvoz u sve zemlje u kojima roba porijeklom iz Crne Gore nema preferencijalni tretman.

Kontakt osoba za detaljnije informacije o izdavanju Certificate of origin je:

Srđa Vujošević
tel: 020 230 422
e-mail: svujosevic@pkcg.org