You are here

Udruženja

Udruženja PKCG

Udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada u Komori. Udruženje u Komori se organizuje za jednu ili više grana ili grupa, odnosno podgrupa privrede.

Udruženje je oblik granskog, strukovnog organizovanja i rada funkcionalno povezanih članova Komore, radi ostvarenja i zaštite zajedničkih interesa za pojedine grane privrede.
Članice Komore se organizuju u udruženja prema pretežnoj djelatnosti koju obavljaju. Pojedine članice Komore mogu biti zastupljene u više udruženja, vodeći pri tome računa o interesima privrede u cjelini.

Best Nike Sneakers | NIKE HOMME