You are here

 

TIR sistem je međunarodni tranzitni sistem za prevoz robe u drumskom saobraćaju, zasnovan na TIR Konvenciji koja je stupila na snagu 1975 godine. Postoji 68 ugovornih strana TIR konvencije, a njih 58 su TIR operativne.

Kontakt osoba: Savo Barović
Adresa: ul. Jovana Tomaševića 9/5
Telefon: +381 20 241 050
e-mail: sbarovic@pkcg.org