You are here

Stanje, pravci razvoja i perspektive - 2010

Uz učešće više od 250 istaknutih predstavnika ekonomske teorije i prakse, privrednika Crne Gore i regiona, Vlade Crne Gore i međunarodnih institucija, potpredsjednika Eurochambres-a, predsjednika i predstavnika privrednih komora regiona, u Hotelu "Splendid" u Bečićima je 28. i 29. septembra 2010. godine ofržana Konferencija Ekonomija Crne Gore 2010: Stanje, pravci razvoja i perspektive, čiji organizator je bila Privredna komora Crne Gore.

Kroz 22 uvodna obraćanja i diskusije, u okviru četiri panela prezentovan je impresivan fond informacija, rezultata analiza i istraživanja, praktičnih iskustava, predviđanja, planova i namjera. Kao organizatoru, naš cilj je bio da se učesnicima i slušaocima, pruži mogućnost da dobiju korisne informacije.

Pokušaj da se formulišu klasični zaključci Konferencije, s obzirom na njen karakter, tematski obuhvat i obilje materijala, po našem mišljenju bi doveo do redukcija koje bi neminovno značile sadržajno siromašenje, a ne racionalno sažimanje u cilju lakše upotrebe. Ovo tim prije, što svrha Konferencije nije bila da traži i nalazi definitivne odgovore na sva konkretna i urgentna pitanja, bar ne u smislu njihovog preciznog definisanja i formulisanja u vidu praktičnih uputstava za sve - naučne i obrazovne institucije, organe državne i lokalne uprave, preduzeća, poslovne ljude i slično. Očekujemo da to uradi svako za sebe, prema svojim željama, potrebama i mogućnostima. Privredna komora Crne Gore, kao organizator, uspjela je u svojim ambicijama i trudu, ukoliko se sadržaj Konferencije pokaže kao koristan izvor informacija i ideja, ili makar podsticaj za donošenje kvalitetnih i uspješnih poslovnih odluka.

jordan Sneakers | Nike air jordan fear pack LX Mini Metallic Swoosh White - Grailify