You are here

Spoljnotrgovinska razmjena

Ukupna robna razmjena Crne Gore sa inostranstvom u 2019, iznosila je 3.016 mil.eura, što ukazuje na rast od 2,1% u odnosu na 2018. godinu.
Udio zemalja CEFTA u ukupnom prometu roba je 30,8%, zemalja Evropske unije 46,9%, dok je učešće ostalih zemalja u 2019. godini iznosilo 22,3%.