You are here

Savjet za dodjelu žiga vizuelnog označavanja crnogorskih proizvoda

Savjet odlučuje o dodjeli i oduzimanju prava korišćenja znaka, utvrđuje listu stručnjaka za članove tehničkih komiteta za pojedine proizvode i usluge, imenuje predsjednike i potpredsjednike tehničkih komiteta, utvrđuje iznos koji treba uplatiti za pokriće troškova rješavanja zahtjeva u postupku dodjele ili produženja prava upotrebe žiga, utvrđuje naknadu za pravo upotrebe žiga (licenca) i naknadu za rad članova tehničkih komisija, te rukovodi ostalim poslovima u skladu sa Pravilnikom o kolektivnom žigu.

Članove Savjeta  imenuje Upravni odbor Komore.

U Savjet za dodjelu žiga vizuelnog označavanja crnogorskih proizvoda DOBRO IZ CRNE GORE, imenovani su:

 1. Vlastimir Golubović, predsjednik Privredne komore Crne Gore,
 2. Nina Drakić, potpredsjednica Privredne komore Crne Gore,
 3. Vojo Banović, Jadroagent DOO Bar,
 4. Mladen Fatić, Trebjesa DOO Nikšić,
 5. Saša Vujičić, “13. jul – Plantaže” AD Podgorica,
 6. Milan Nikčević, Stadion DOO Podgorica,
 7. Miloš Milošević,  Fleka doo Podgorica,
 8. Lidija Martić, Ministarstvo ekonomskog razvoja,
 9. Marija Čvorović, Ministarstvo ekonomskog razvoja,
 10. Anka Kujović, Ministarstvo ekonomskog razvoja,
 11. Merisa Čekić Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
 12. Dušanka Pavićević Nacionalna turistička organizacija,
 13. Marina Radulović Uprava za inspekcijske poslove,
 14. Gordana Bajić Zavod za metrologiju Crne Gore,
 15. Zoran Glomazić Institut za standardizaciju Crne Gore,
 16. Tanja Radović Akreditaciono tijelo Crne Gore,
 17. Boban Melović Ekonomski fakultet UCG,
 18. Fakultet likovnih umjetnosti UCG, Ana Matić
 19. Institut za javno zdravlje, Dijana Đurović
 20. Nenad Vujadinović Fakultet umjetnosti i komunikologije, UDG,
 21. Dejan Jančić Centar za ekotoksikološka ispitivanja,
 22. Predrag Šegerec, Voli Trade DOO Podgorica.