You are here

Započete konsultacije u okviru ICT prioriteta pametne specijalizacije

15/09/2021

Ministarstvo ekonomskog razvoja u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore danas je organizovalo Konsultacije u okviru ICT prioriteta pametne specijalizacije, a u cilju prikupljanja što više povratnih  informacija inovativne zajednice u procesu pripreme Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije za period 2021-2024.

Naime, Ministarstvo radi na pripremi Operativnog programa u saradnji sa predstavnicima sva četiri sektora – javnog, naučnoistraživačkog, privrednog i civilnog, a cilj je da ovaj program preciznije definiše prioritete definisane Strategijom i predloži niz konkretnih mjera podrške.

Ispred Privredne komore obratila se sekretarka Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija, Nada Rakočević, ukazujući na značajnu ulogu i veliki doprinos koji je privredni sektor imao u okviru procesa preduzetničkog otkrivanja, ujedno pozivajući da svojim proaktivnim učešćem doprinesu da Operativni program bude kvalitetna osnova za unaprjeđenje ekonomije bazirane na znanju, inovacijama i istraživanju. Strategija predviđa jačanje naučno-istraživačke infrastrukture, te snaženje ekonomije sinergijskim djelovanjem privrede i nauke.

Načelnica Direkcije za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu i koordinatorka Radne grupe koja radi na izradi Operativnog programa, mr Marijeta Barjaktarović Lanzardi, uputila je pristupne na koncept pametne specijalizacije, metodologiju donošenja Strategije pametne specijalizacije Crne Gore 2019-2024, te značaj uključivanja šire javnosti u proces programiranja za period 2021-2024. Takođe, predstavljena su fokusna područja u okviru ICT prioriteta, sinergije sa drugim sektorima, kao i preporuke eksperta za ovu oblast angažovanog od strane Udruženog istraživačkog centra (JRC) Evropske komisije. Uloga Udruženog istraživačkog centara bila je ključna prilikom izrade strategije, a ostvaren je i kontinuitet ove podrške kroz ekspertsku podršku izradi Oprativnog programa, kao projekat čiji je cilj predstavljanje preporuka za uspostavljanje efikasnog implementacionog okvira za S3. Aktivnosti se realizuju i uz podršku UNDP kancelarije u Podgorici.

U dijalogu sa ključnim akterima pomenuto je nekoliko ključnih ideja koje bi zajednički trebalo razmotriti i razraditi u narednom periodu:

  • Sinergija sa procesom izrade Strategije digitalne transformacije, koja je obezbijeđena kroz učešće članova RG za izradu oba dokumenta, ali koja treba biti produbljena kroz poseban sastanak timova;
  • Fokusna područja su relevantna, s tim što bi u dijelu potencijala trebalo utvrditi šta je realno moguće realizovati u periodu 2021-2024;
  • Razmotriti mapiranje GIS tehnologija u dokumentu, jer su podaci o prostoru relevantni za sve sektore;
  • Potencijalno više razraditi dio oko zelenog ICT;
  • Fokus na kadrovima u ICT, digitalnim vještinama potrebnim za S3;
  • Značaj statističkih podataka u sektoru u smislu praćenja ključnih indikatora; i
  • Utvrđivanje manjih instrumenata podrške koji će pokrenuti razvoj inovativnih ideja i rješenja i dati im inicijalni impuls za dalji razvoj.