You are here

Sjednica Odbora trgovine

18/03/2014

Odbor udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 18. marta 2014. godine, usvojio je informaciju o poslovanju u ovom sektoru u 2013. godini. Razmotrio je Zakon o zaštiti potrošača, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Usvojen je Izvještaj o radu Odbora za 2013. godinu i Program rada za 2014.

Sekretar odbora Nina Drakić navela je da je 2013. godine u sektoru trgovine ostvaren promet u iznosu od 1.159,4 miliona eura, što više 11,3% u odnosu na 2012. Najveći promet bio je tokom avgusta - 128,8 miliona eura, dok je prosječan mjesečni promet iznosio 96,6 miliona.

Prosječna neto zarada u sektoru trgovine 2013. godine iznosila je 329 eura, što je 0,6% manje u odnosu na prethodnu.

U trgovini je najviše zaposlenih u poređenju sa drugim sektorima - 37.456, što je ipak za 0,6% manje u odnosu na 2012. godinu.

- Poteškoće u naplati potraživanja, narušeni dužničko-povjerilački odnosi, karakterisali su poslovanje većine privrednih subjekata u sektoru trgovine tokom prethodne godine. Na poslovanje su negativno su uticali i konkurencija iz neformalnog sektora, visoke takse te naknade, posebno na lokalnom nivou, nedostaci finansijskih sredstava i kadrova, odnosno neadekvatno edukovana radna snaga. Privrednici takođe ukazuju na nedostatke u Zakonu o javnim nabavkama i Zakonu o radu – rekla je Drakić.

Odbor smatra da aktivnosti u narednom periodu treba usmjeriti na: prevazilaženje poteškoća prouzrokovanih narušenim dužničko-povjerilačkim odnosima, prije svega, kroz definisanje rokova plaćanja; dosljedno sprovođenje mjera u pravcu suzbijanja poslovanja u sivoj zoni – posebno u dijelu neprijavljivanja zaposlenih i neadekvatnog obračuna zarada, neregistrovanog obavljanja djelatnosti, te u slučaju izbjegavanja prijavljivanja prihoda; intenziviranje aktivnosti usmjerene na identifikovanje i ukidanje lokalnih taksi i naknada koje stvaraju nepovoljne uslove za poslovanje privrednih subjekata; omogućavanje reprograma kreditnih aranžmana i obezbijeđivanje povoljnih kredita za poboljšanje likvidnosti, povećanje domaće tražnje, konkurentnosti na tržištu.

Povodom novog Zakona o zaštiti potrošača, čija primjena počinje 12. avgusta 2014. godine, rečeno je da je izmjena pravnog okvira u ovom području uslovljena potrebom daljeg razvoja zaštite prava potrošača u Crnoj Gori i harmonizacijom nacionalnog sa evropskim potrošačkim pravom. O Zakonu je govorio v.d. generalnog direktora Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača, Ministarstva ekonomije Jovo Rabrenović.

- Zakon o zaštiti potrošača je usaglašen sa najnovijim razvojem potrošačkog prava na nivou Evropske unije. On donosi novine sa namjerom da se efikasnije i djelotvornije ostvaruju potrošačka prava u praksi. Zakon predstavlja značajan iskorak u pravcu unaprjeđenja zaštite prava potrošača u Crnoj Gori. Njegovim sprovođenjem Crna Gora će se pozicionirati kao država koja je na najvišem nivou implementirala direktive i standarde EU iz oblasti zaštite potrošača, što će dodatno unaprijediti njen imidž i podstaći razvoj njenog nacionalnog brenda, čiji je jedan od osnovnih stubova upravo siguran i zaštićen potrošač – rekao je Rabrenović.
Sekretar Nina Drakić je ukazala na to da će označavanje proizvoda znakovnim pismom, predviđeno Zakonom, izazvati velike troškove trgovcima, te da je pojedine proizvode nemoguće ovako označiti.
 
Na sastanku su razmatrane nacrtom predviđene izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama.

O ovoj temi diskutovali su Miloš Golubović, Veletex, predsjednik Odbora Vojin Žugić, Stadion d.o.o, Borislav Mijović, Ljetopis Automotive i Stevan Karadaglić, Kastex.

Ukazano je na to da pojedina rješenja važećeg Zakona nijesu jasna i dosljedno izvedena, te da su pojedine odredbe međusobno kontradiktorne i značajno utiču na izvjesnost pokrenutog postupka javne nabavke.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama pripremljen je sa ciljem da se otklone poteškoće i rizici u sprovođenju postupaka, bez promjene koncepta osnovnog teksta Zakona i uz dalje usaglašavanje sa međunarodnim standardima i propisima u ovoj oblasti.

Osnovna intencija predloženih izmjena i dopuna jeste da se pojednostavi procedura javnih nabavki i olakša učešće zainteresovanih lica kao ponuđača u postupcima, te da se uspostave kvalitetniji, efikasniji i ekonomičniji mehanizmi zaštite prava.

Saopšteno je da je pitanje kvaliteta u sistemu javnih nabavki I dalje neadekvatno definisano. Pojam “ekvivalent” predstavlja paravan za robu lošek kvaliteta, a “diskriminacija ponuđača” na taj način diskriminiše ponuđače sa kvalitetnim proizvodima. Navedeno onemogućava naručioca da traži robu dobrog kvaliteta. Takođe je saopšteno da u Crnoj Gori ne postoji sertifikaciono tijelo koje može da utvrdi “ekvivalent”.

Odbor je usvojio Izvještaj o radu za 2013. i Program rada za 2014. godinu.

Izvještajem su obuhvaćene aktivnosti Odbora realizovane tokom prethodne godine kada su održane tri njegove sjednice, na kojima su razmatrane teme od značaja za privredna društva u sektoru trgovine.

Aktivnosti Odbora u 2014. godini biće usmjerene na unapređenje poslovnog ambijenta u oblasti trgovine, kroz pripremu analiza i praćenje privrednih kretanja, unapređenje zakonske regulative, te saradnju sa nadležnim ministarstvima, inspekcijskim organima i Agencijom za zaštitu konkurencije. Takođe, dio aktivnosti odnosiće se na uvođenje standarda i unapređenje integralnog sistema kvaliteta; na edukacije za kadrove u trgovinskoj djelatnosti i na poslovno povezivanje i promociju privrede kroz brojne poslovne forume i sajmove u zemlji i inostranstvu.

Odbor je za novog člana Skupštine Privredne komore predložio direktora kompanije Bar-Kod Miomira Mrvaljevića.

Buy Sneakers | Air Jordan 1 Mid - Collection - Sb-roscoff