You are here

Program za unapređenje konkurentnosti pred OU MSP

23/09/2021

Odbor udruženja malih i srednjih preduzeća Privredne komore Crne Gore razmotrio je 23. septembra Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu i Informaciju o poslovnom ambijentu u ovom sektoru.

Sjednicu je vodio Veselin Mitrić, uz podršku sekretara Veselina Dragićevića, a u radu su, pored članova, učestvovale predstavnice Ministarstva ekonomskog razvoja: Olivera Vukajlović, v.d. generalne direktorice Direktorata za unapređenje konkuretnosti, Anđela Gajević, načelnica Direkcije za jačanje preduzetništva i saradnju sa biznis zajednicom, sa saradnicama Natašom Batrićević , Sanjom Varajić i Jelenom Obradović.

Ministarstvo ekonomskog razvoja će 2021. godinu posvetiti daljem razvoju i unapređenju sektora mikro, malih i srednjih preduzeća gdje će se kroz Program za unapređenje konkurentnosti privrede vrijedan tri miliona eura nastaviti sa sprovođenjem finansijskih i nefinasijskih podsticajnih mjera kroz više različitih programskih linija.

Adekvatna i neophodna podrška koju će implementirati Ministarstvo ekonomskog razvoja realizacijom programskih linija u okviru Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu ima za cilj podsticanje investicija, digitalizacije, cirkularne ekonomije i uvođenja međunarodnih standarda poslovanja, odobravanjem bespovratnih sredstava za postepeno prevazilaženje negativnih efekata krize u poslovanju sektora mikro, malih i srednjih preduzeća, navodi se u Programu za unapređenje konkurentnosti.

Posebna pažnja biće posvećena i podsticanju razvoja preduzetništva mladih, žena i zanatlija kao posebno „ranjivih“ ciljnih grupa, kako kroz posebnu programsku liniju, tako i kroz Program u cjelini, kao bitnih segmenata na kojima počiva razvoj dinamične, inovativne i izvozno orjentisane privrede.

Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu će se usmjeriti na prioritete tj. obuhvatiće sedam programskih linija, od kojih se pet odnosi na finansijsku podršku, a dvije programske linije na nefinansijsku podršku, kako bi se ostvarili potpuni efekti svake od njih u onim segmentima razvojnih politika koje targetiraju privrednu aktivnost u post-kovid periodu.

Programske linije finansijske podrške predviđene su za modernizaciju proizvodnih procesa (sa ukupnim budžetom od 1,5 miliona eura); podršku malim ulaganjima (650 hiljada); uvođenje međunarodnih standarda (250 hiljada); podršku digitalizaciji (400 hiljada) i podsticaj cirkularne ekonomije (200 hiljada eura).

Nefinansijska linija podrške za pružanje mentoring usluga u 2021. godini iznosi 35.000 eura, a za razvoj preduzetništva 15.000 eura.

Tokom prezentacije objašnjeni su detalji i procedura sprovođenja Programa, potrebna dokumentacija, podnošenje prijava po pozivima i drugo. Procedura je vrlo jednostavna i funkcioniše na principu da aplikanti finansiraju 100 odsto svih troškova do završetka aktivnosti za koju konkurišu, a onda se nakon podnesene dokumentacije koja dokazuje utrošak sredstva ugovorene aktivnosti, od strane Ministarstva ekonomskog razvoja odobrava refundacija dijela troškova u visini od 20 do 80 odsto opravdanih troškova bez PDV, što će zavisiti od konkretne programske linije za koju se prijavljuje. Privrednici mogu aplicirati do 1. oktobra, a do 1. novembra moraju podnijeti cjelokupnu dokumentaciju.

Privrednici su ocijenili da je Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu kvalitetan, uvaživši razloge što je objavljen relativno kasno, pošto je njegovo usvajanje čekalo donošenje Budžeta Crne Gore. Izrazili su očekivanje da će Program za 2022. biti predstavljen u prvom kvartalu naredne godine, što je i intencija Ministarstva ekonomskog razvoja. Predstavnici kompanija su mišljenja da linija za modernizaciju poslovnih procesa treba da bude izdašnija, naročito pošto podrškom nije obuhvaćena nabavka polovne opreme, već isključivo nove, koja je i skuplja. Iz Ministarstva su odgovorili da ova linija ima vrijednost polovine cjelokupnog budžeta Programa, te da je značajno veća nego prethodnih godina. Privrednici su izrazili nadu da će naredni budžet Programa biti veći kako bi se još značajnije podstakle proizvodnja i prerađivačka industrija, te unaprijedila konkurentnost crnogorskih preduzeća. Ministarstvo poziva privrednike da preko Komore upute sugestije kojim će se doprinijeti da naredni Program još u većoj mjeri odgovori njihovim potrebama.

Informaciju o poslovnom ambijentu u sektoru MSP predstavio je sekretar Odbora Veselin Dragićević. Dokument sadrži aktivnosti na unapređenju poslovnog ambijenta uz osvrt na: državne mjere podrške privredi u uslovima pandemije; plasmane IRF-a od 1. januara do 15. juna ove godine u očuvanje održivosti poslovanja vrijedne 52,6 miliona eura; osnivanje Fonda za inovacije Crne Gore; unapređenje usluga portala e-Uprave; usvajanje akcionih planova za poboljšanje pozicije Crne Gore na Doing Business listi i za implementaciju Industrijske politike za period 2021-2022. godine; raspisivanje javnog poziva za korisnike biznis zona Podgorice i drugo. Predstavljeni su najveći izazovi koji opterećuju poslovanje i preporuke date na sjednicama odbora udruženja Privredne komore Crne Gore.

Prema podacima Uprave prihoda i carina, broj MMSP u 2020. godini iznosio je 33.157 što čini povećanje od 3,45% u odnosu na 2019. godinu. U ukupnom broju zaposlenih MMSP učestvuju sa 82,13%, i u 2020. godini su zapošljavala 141.455 radnika, što predstavlja smanjenje broja zaposlenih od 5,3% u odnosu na 2019. godinu. Iako je tokom 2020. godine došlo do povedanja broja MMSP, broj zaposlenih se smanjio usljed teške situacije izazvane pandemijom COVID 19. Na dan 31. marta 2021. godine, 23.400 MMSP su predala finansijske izvještaje za prethodnu. Najviše poslovnih subjekata radi u sektoru „Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala” 29,9%, zatim „Stručne, naučne i tehničke djelatnosti" 13,3%, „Usluge pružanja smještaja i hrane” 12,4% i „Građevinarstvo" 11,6%.

Članovi Odbora su upoznati sa programom predstojećeg sajma „Živjeti savremeno“ koji se održava od 27-30.septembra na Jadranskom sajmu u Budvi. Koncept manifestacije objedinjuje sajamske događaje predviđene kalendarom za tekuću godinu: Sajam građevinarstva, Sajam vode, Sajam energetike, Sajam hrane, Sajam opreme za hotelijerstvo i ugostiteljstvo i Sajam namještaja i dizajna.