You are here

Predstavljen Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu

17/09/2021

Ministarstvo ekonomskog razvoja u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore ogranizovalo je 17. septembra 2021. godine okrugli sto: „Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu“ na kojemu je predstavljan set programskih linija finansijske i nefinansijske podrške čijom realizacijom bi se postigao brži oporavak privrede kao i unaprijedila konkurentnost privrednih subjekata.

Slavica Pavlović, direktorica Sektora za udruženja u Privrednoj komori kazala je da je cilj okruglog stola upoznavanje predstavnika mikro, malih, srednjih preduzeća, postojećih i potencijalnih preduzetnika, kao i zanatlija, sa opštim uslovima, načinom apliciranja, te intizitetom podrške i karakteristikama svake pojedinačne programske linije.

Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede je tri miliona eura, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama.

Anđela Gajević, načelnica Direkcije za jačanje preduzetništva i saradnju sa biznis zajednicom u Ministarstvu ekonomskog razvoja, kazala je da je Vlada prvu polovinu godine posvetila saniranju posljedica pandemije sa kojima se suočila privreda.

- Pored prethodnih paketa i mjera podrške koje smo bazirali na održavanju likvidnosti i očuvanju radnih mjesta, odlučili smo da drugu polovinu godine posvetimo razvojnoj komponenti i stavimo mala i srednja preduzeća visoko na listu prioriteta Vlade i Ministarstva ekonomskog razvoja - istakla je ona.

Prema njenim riječima, ukazala se potreba za setom programskih linija finansijske i nefinansijske podrške, kako bi se prije svega uticalo na brži oporavak i pokretanje privredne aktivnosti.

- Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu, ima za cilj podsticanje daljeg razvoja industrije i prerađivačko - proizvodnih kapaciteta, digitalizacije poslovnih procesa, uvođenja međunarodnih standarda poslovanja, razvoja cirkularne ekonomije, pružanja mentoring usluga i razvoja preduzetništva, kako bi se doprinjelo snaženju privredne aktivnosti, jačanju izvoznog potencijala i poboljšanju konkurentnosti proizvoda i usluga, a ujedno i zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta- istakla je ona.

Gajević je apostrofirala da će posebna pažnja biti posvećena podsticanju razvoja preduzetništva mladih, prije svega  žena i zanatlija kao izuzetno „ranjivih“ciljnih grupa, kako kroz posebnu programsku liniju, tako i kroz Program u cjelini, kao bitnih segmenata na kojima počiva razvoj dinamične, inovativne i izvozno orjentisane privrede.

- Programom je predviđeno sprovođenje pet Programskih linija finansijske podrške koje se odnose na: modernizaciju proizvodnih procesa; podršku malim ulaganjima; uvođenje međunarodnih standarda; podršku digitalizaciji tepodsticaj cirkularne ekonomije. Takođe su predviđene i dvije Programske linije nefinansijske podrške, za pružanje mentoring usluga i  razvoj preduzetništva- kazala je ona.

Gajević je objasnila da je sama procedura vrlo jednostavna i funkcioniše na principu da aplikanti finansiraju 100 odsto svih troškova do završetka aktivnosti za koju konkurišu, a onda se nakon podnesene dokumentacije koja dokazuje utrošak sredstva ugovorene aktivnosti, od strane Ministarstva ekonomskog razvoja odobrava refundacija dijela troškova u visini od 20 do 80 odsto opravdanih troškova bez PDV, što će zavisiti od konkretne programske linije za koju se prijavljuje.

Tokom svoje prezentacija, Gajević je ukratko predstavila programske linije,  istakavši da je za svaku liniju zadužen jedan odgovorni nosilac koji učsestvjuje  u njenoj implementaciji.

- Ministarstvo ekonomskog razvoja poziva sve zainteresovane da dođu ako imaju bilo kakve nedoumice i pitanja, a sve informacije mogu naći u brošuri koja se nalazi na: https://www.gov.me/dokumenta/99c3e92a-dbf9-4955-b191-b5413901b881- kazala je Gajević.

-Novina je da smo privredi ostavili da sama bira kreditora, jer je do sada sve išlo preko Investiciono razvojnog fonda, a ove godine je uključeno i 12 komercijalnih banaka sa kojima će zaintresovani moći da sklope investicione aranžmane – kazala je ona, dodajući da je sada omogućeno i online apliciranje kako bi se smanjile administrativne barijere, pa je cijeli proces digitalizovan i automatizovan .

Ona je istakla da će biti omogućena i dopuna dokumetacijie, ukoliko Komisija utvrdi da ima neki nedostatak u prijavnom dijelu, te da će aplikanti biti odmah obaviještei i mati rok od jednog dana da svoju dopunu dostave kako bi ona bila kompletna.

Nataša Batrićević iz Ministarstva ekonomskog razvoja je navela da privredni subjekti apliciraju za programsku liniju koja se odnosi na modernizaciju proizvodnih procesa, do 01.oktobra 2021. godine, a da u roku od mjesec dana, do 01. novembra 2021. godine, imaju mogućnost predaje dokumentacije kojom dokazuju da su realizovali aktivnost, u skladu sa procedurom Programa.

- To se odnosi na zaključivanje  govora sa bankom, naručivanje opreme i instalaciju, te provjeru Komisije za monitoring na kraju procesa – rekla je ona, a mogućnost za apliciranje imaće svi kreditni aranžmani u periodu od 1. januara do 1. novembra 2021. godine.

Tokom diskusije koja je uslijedila nakon prezentacije, Vojin Katnić, ‘’Čistoća ‘’, Podgorica je predložio da jedan od sledećih projekata, u okviru kojeg bi se realizovali programi podrške, bude Upravljanje komunalnim otpadom, te Razvijanje ekološke svijesti.

Sanja Varajić, Ministarstvo ekonomskog razvoja je kazala da su projekti vezani za zelenu ekonomiju izizetno važni, te da će imati prioritet u narednom periodu.

Na kraju, Slavica Pavlović je najavila predstavljanje Programa za razvoj konkurentnosti i na Odboru udruženja za mala i srednja preduzeća i Odboru udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije koje će Privredna komora organizovati sledeće nedjelje.