You are here

Nova organizacija rada KOEEZŽS

05/04/2019

Koordinacioni odbor za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine, na sjednici održanoj 5.aprila 2019, razmotrio je organizaciju rada u tekućoj godini kroz formiranje projektnih timova. Usvojen je Izvještaj o radu u 2018. godini.

Sjednicu je vodio predsjednik Koordinacionog odbora Mladen Bajković, a u radu je, pored članova – privrednika, predstavnika resornog Ministarstva, Glavnog grada i Univerziteta, učestvovao potpredsjednik Privredne komore Danilo Gvozdenović.

U cilju veće efikasnosti rada i ostvarivanja više konkretnih rezultata, Koordinacioni odbor će u 2019. djelovati preko dva tima – za energetsku efikasnost i za zaštitu životne sredine.

U okviru zaštite životne sredine djelovaće projektni timovi u čijem će fokusu biti teme upravljanja otpadom, otpadnih voda i administrativno-pravnih poslova (zakonskih propisa). Koordinator za ovu oblast biće zamjenik predsjednika Odbora prof. dr Darko Vuksanović sa Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Predsjednik Odbora Mladen Bajković koordiniraće aktivnosti dijela koji se odnosi na energetsku efikasnost, u okviru koje će se razmatrati projekti u građevinarstvu, javnom sektoru, industriji i oni koji se realizuju sa ino-partnerima.

Projektni timovi će se sastajati jednom mjesečno, dok će rezultate rada predstavljati na zajedničkim sjednicama Koordinacionog odbora.

Privrednici su pozvani da se što intenzivnije uključe u rad projektnih timova i doprinesu rješenjima koje će Privredna komora kandidovati prema donosiocima odluka, u cilju unapređenja energetske efikasnosti i zaštite životne sredine u državi.

url clone | Best Nike Air Max Shoes 2021 , Air Max Releases and Deals