You are here

Info dan povodom raspisivanja Javnog konkursa za dodjelu subvencija za nabavku fotonaponskih panela

12/01/2022

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Eko fondom, organizovala je 12. januara 2022. godine Info-dan sa zainteresovanim predstavnicima privrede Crne Gore povodom Javnog konkursa za dodjelu subvencija za realizaciju projekta korišćenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe u mrežnom ili samostlnom radu „ON-GRID I OFF-GRID FOTONAPONSKI SISTEMI“, koji je raspisan 20. decembra prošle godine. Skup je moderirala Marija Raspopović, samostalna savjetnica u Sektoru za projekte.

Direktor Eko-fonda Draško Boljević na samom početku kazao je da raste interesovanje javnosti za fotonaponske sisteme, te da cijela tematika prelaska na zelenu energiju dobija sve veći značaj.  „Eko-fond je raspisao ovaj Javni poziv 20. decembra i iz dana u dan stepen interesovanja je veći. Ljudi su definitivno prihvatili ovu temu i vidjeli neophodnost i benefite cijele priče,“ istakao je direktor Boljević.

Napomenuo je da je događaj organizovan kako bi u direktnoj komunikaciji zainteresovanim privrednicima dali smjernice za učešće u projektu, razjasnili sve evenutalne nedoumice, ali i čuli njihove sugestije kako bi se u nekim narednim javnim pozivima procedure pojednostavile i koje zainteresovane grupe bi mogle biti njima obuhvaćene.

Jovana Daković, rukovoditeljka Odsjeka za podršku implementaciji mjera podrške i razvojno-projektnih aktivnosti kazala je da ovim Javnim pozivom Eko-fond obezbjeđuje subvenciju za mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnike i fizička lica koja su registrovana kod nadležnih organa za obavljanje samostalne djelatnosti i po tom osnovu ostvaruju prihode.

Raspoloživa sredstva po ovom Javnom konkursu iznose 190.000,00 €, od čega je 150.000,00 € je namijenjeno za on-grid sisteme, dok 40.000,00 € je namijenjeno za off-grid sisteme. Daković je istakla da maksimalni iznos sredstava podrške koje korisnik može ostvariti za nabavku i instalaciju On-grid fotonaponskih sistema iznosi 40% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 25.000,00 €, a za Off-grid fotonaponske sisteme iznosi 40% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 5.000,00 €, u koji iznos mora biti uključen PDV.

Ona je detaljno objasnila koje uslove korisnik mora ispuniti da bi ostvario pravo na subvenciju Eko-fonda za nabavku i instalaciju on-grid i off-grid sistema, kao i koji su to prihvatljivi troškovi koje Eko-fond subvencioniše.

Aleksandar Tomović, magistar mehatronike koji je angažovan kao konsultant na projektu objasnio je šta je fotonaponski sistem, kolikav je njegov značaj u savremenom društvu i razlike između on-grid i off-grid fotonaponskog sistema. 

“On-grid sistem za proizvodnju električne energije predstavlja sistem koji radi u mrežnom radu, ondosno da bi funkcionisao neophodno je da bude spojen na postojeći distributivni sistem. Off-grid sistem je nezavistan i on enegrgiju proizvedenu iz sunca akumulira u bateriju. Ovi sistemi su veoma pogodni za ruralna mjesta gdje ne postoji distributivna mreža,” pojasnio je Tomović.

On je prisutnim privrednicima predstavio rezultate prethodnog Javnog poziva koji je Eko-fond sproveo u saradnji sa UNDP kojim je pet korisnika subvencionisano od strane Eko-fonda za ugradnju fotonaponskih sistema, a to su kompanije “Salaš 23” i “Elektogroup” iz Podgorice, “Ening” i “Ramond” iz Nikšića i poljoprivredno porodično gazdinstvo Miličić.

Lidija Škatarić, ekspertkinja za energetsku efikasnost i klimatske promjene predstavila je procedure prijave i rekla je nešto više o osnovim i posebnim kriterijumima za ocjenu pristiglih prijava za dodjelu sredstava i uslovima učešća u projektu.  Škatarić je istakla da će se isplata sredstava projekta vršiti nakon uspješne realizacije projekta.

Dostavljanje prijava, pojasnila je Škatarić, počelo je danom objavljivanja Javnog konkursa preporučenom poštom ili predajom na protokol Eko-fonda na adresu: Fond za zaštitu životne sredine, Ul. Slobode 2, 81000 Podgorica, a rok za podnošenje prijava je 60 kalendarskih dana, odnosno do 17.02.2022. godine.

Rezultati Javnog konkursa će biti objavljeni na internet stranici Eko-fonda.

Detaljne informacije o uslovima Javnog konkursa i procedure prijavljivanja, sa prijavnim obrascima dostupne su na sajtu: www.eko-fond.me.

Prisutni privrednici kao potencijalni korisnici postavljali su pitanja predstavnicima Eko-fonda o detaljima prijave na Javni konkurs, tehničkim specifikacijama fotonaponskih panela, njihovim prednostima i manama i dobili konstruktivne ogdovore.