You are here

Dr Nina Drakić V.D. predsjednice PKCG

01/09/2021
Dr Nina Drakić

Privrednom komorom Crne Gore od danas rukovodi Nina Drakić, doktor ekonomskih nauka.

Drakićeva je već više od deceniju zaposlena u Privrednoj komori. Obavljala je poslove stručne saradnice, direktorice Sektora, savjetnice predsjednika, a u prethodnom periodu i funkciju potpredsjednice Komore.  

Drakićeva ima značajno iskustvo u saradnji sa privredom i državnim organima, posebno kroz participaciju u vladinim tijelima od najvišeg značaja. Dužnosti predsjednice Komore obavljaće do izbora novog predsjednika/ce ove poslovne asocijacije.

Privredna komora nastavlja posvećeno da djeluje u zastupanju interesa privrede i u saradnji sa Vladom i drugim državnim institucijama će kontinuirano raditi na unapređenju poslovnog ambijenta i daljem razvoju crnogorske ekonomije.