You are here

Termini polaganja ispita i obuke za vozače i menadžere

17/06/2022
Obuka i polaganje ispita za vozače i menadžere

Centar za edukaciju će organizovati sledeće:

  • on-line obuku za vozače i menadžere, 27,28. i 29. juna 2022. godine sa početkom u 10h
  • on-line periodičnu obuku za vozače, 30. juna 2022 godine sa početkom u 10h 

Kontakt: telefoni: 020/241-050, mob 067/634-420, e-mail: ktrenevski@pkcg.org