You are here

Štamparija "Obod" - Cetinje

Akcionarsko društvo
Štamparija "Obod"
Cetinje Njegoševa br.3

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 41 231 577
Fax: +382 41 231 411