You are here

Sjednica Odbora Udruženja bankarstva...

20/06/2013
Sjednica Odbora Udruženja bankarstva...

U utorak 2. jula se održava 8. sjednica Odbora Udruženja banaka i drugih finansijskih organizacija i osiguranja.

Na dnevnom redu sjednice su:

- Makroekonomska kretanja u Crnoj Gori april-maj 2013.godine
- Kreditni rizik i faktor solventnosti
- Kultura osiguranja i nivo edukacije građana Crne Gore o osiguranju
- Osiguranje profesionalne odgovornosti davaoca zdrastvenih usluga

Sjednica počinje u 11 časova.

Running sport media | Air Jordan