You are here

Seminar - Analiza finansijskih izvještaja u funkciji donošenja poslovnih odluka

03/12/2021

Privredna komora Crne Gore, u srijedu 8.12.2021. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), organizuje seminar na temu: Analiza finansijskih izvještaja u funkciji donošenja poslovnih odluka.

Poslovni život preduzeća sistematski i hronološki se evidentira, pa se sa pravom kaže da računovodstvo predstavlja ljetopis osnivanja, vođenja i likvidacije preduzeća. Računovodstvo preduzeća prikuplja, selektuje, obrađuje i analizira različite podatke o računovodstvenim transakcijama nakon čega se pripremaju i prezentuju različiti izvještaji, u različitim formama i za različite korsinike. Finansijski izvještaji opšte namjene predstavljaju najvažnije izvještaje, koji su kreirani prvenstveno za eksterne korisnike - vlasnike i investitore. Poslovne odluke na finansijskom tržištu donose se na bazi istinitih i objektivnih informacija, koje moraju biti predmet posebne finansijske analize. Osnovni instrumenti analize su brojevi od kojih su najznačajniji racio brojevi ili pokazatelji, kojima će biti posvećena posebna pažnja. Finansijska analiza ima za cilj da kvalitativno ocijeni finansijski, imovinski i prinosni položaj preduzeća. Ocjena finansijskog, imovinskog i prinosnog položaja izvešće se na bazi tradicionalnog metoda prof. dr Jovana Rodića. Biće riječi i o predikativnom modelu za predviđanje bankroststva kompanija.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave preko LINK-a, najkasnije do utorka 7.12.2021. godine.

Seminar će biti organizovan hibridno (fizičko prisustvo i online praćenje), odnosno pri procesu prijave na gore navedenom LINK-u, imaćete opciju odabira prisustva događaju: u sali Privredne komore Crne Gore ili online – preko Zoom aplikacije.

S obzirom da je broj mjesta u prostorijama Privredne komore Crne Gore ograničen, u slučaju da odaberete opciju prisustva u sali Privredne komore, a kapaciteti budu već popunjeni, prijava za tu opciju biće automatski zatvorena i imaćete samo opciju online praćenja događaja, koju ćete moći da iskoristite.

Prilikom realizacije skupa molimo da se poštuju mjere epidemiološke zaštite, shodno instrukcijama zdravstvenih tijela.

Agenda seminara nalazi se u prilogu poziva.

Telefon za dodatne informacije je 020 230 705.

Fajlovi: