You are here

Prezentacija nacrta „Platforme ekonomskog oporavka 2022-2026.“

21/01/2022

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, u okviru javne rasprave, organizuje prezentaciju Nacrta Platforme ekonomskog oporavka 2022-2026, u petak 28. januara, sa početkom u 12 sati. Dokument će prezentovati ministar ekonomskog razvoja mr Jakov Milatović sa saradnicima.

Platforma ekonomskog oporavka predstavlja temelj za dalje dizajniranje konkretnih aktivnosti koje će se sprovoditi kroz strateška dokumenta Vlade Crne Gore. Finansijski plan za realizaciju Platforme za period 2022 – 2026. godina iznosi 4,35 milijardi eura (kumulativno).

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, pozivamo Vas da odredite predstavnike iz Vaše kompanije i njihovo učešće prijavite najkasnije do do 27. janura 2022. godine do 15h na sljedećem LINK-u

S obzirom da je broj mjesta ograničen, saglasno epidemiološkim mjerama, molimo Vas da u prijavi odaberete opciju prisustva. U slučaju da ste birali opciju prisustva u sali Komore, a kapaciteti budu već popunjeni, na e-mail adresu, koju ste unijeli u prijavi, biće Vam upućen pristupni link za praćenja događaja online.

U cilju što kvalitetnije pripreme ovog događaja, u prilogu vam dostavljamo Nacrt Platforme ekonomskog oporavka 2022-2026. i obrazac za primjedbe, predloge i sugestije.