You are here

"Osvit" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, turizam i ugostiteljstvo, export-import Cetinje

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Cetinje Bajova br.18

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 41 234 008, +382 41 231 175
Fax: +382 41 231 175
E mail: osvit@t-com.me