You are here

Mesna industrija "Goranović" d.o.o. Nikšić

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Nikšic Poštanski fah 48, Straševina bb

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 77 400 000
Fax: +382 77 400 003