You are here

Kreiranje i upravljanje brendom kao faktor razvoja i konkurentnosti u Crnoj Gori

10/09/2021

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada, u utorak 14.9.2021. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), organizuje seminar na temu: Kreiranje i upravljanje brendom kao faktor razvoja i konkurentnosti u Crnoj Gori.

Upravljanje brendovima (brend menadžment) predstavlja jednu od glavnih preokupacija i sfera interesovanja savremenog marketing menadžmenta. Ovo iz razloga što je brend postao ključni faktor uspjeha u borbi za potrošače u savremenoj eri. Osnovni cilj seminara je da se polaznici osposobe da, u uslovima savremene tržišne privrede, efektivno i efikasno upravljaju izgradnjom brenda i njegovim pozicioniranjem na tržištu, te da na taj način doprinesu ostvarenju misije, ciljeva i strategija preduzeća. Otuda, seminar obuhvata problematiku analize identitetskih i percepcijskih obilježja i osobenosti brenda u procesu njegovog profilisanja i pozicioniranja, te kreiranje optimalnih strategijskih odgovora za dugoročno upravljanje brendom i njegovom vrijednošću, sa krajnjim ciljem da se brend vremenom usmjeri sa nacionalnog na globalno područje. Poseban akcenat je stavljen na analizu nivoa razvoja koncepta brenda u Crnoj Gori, te šanse i ograničenja sa kojma se suočava crnogorska privreda i društvo u ovom pogledu. Kreirati uspješan brend, koji može da se sa vodećim svjetskim brendovima ravnopravno uključi u borbu za potrošače, na domaćem tržištu, ali i na drugim tržištima, postaje ključ uspjeha savremenog poslovanja. Stoga je namjera da se, kroz različte aspekte obrade, pokaže da je u savremenom (digitalnom) dobu brend jedna od najvrijednijih imovina kompanija.

Seminar je osmišljen kao interaktivno predavanje, kroz rješavanje problemskih situacija, diskusiju, vježbu kroz individualno i timsko učešće, analizu studija slučaja i testiranje.

U cilju uspješne realizacije stručnog skupa, kao i zbog ograničenog broja učesnika, molimo da blagovremeno odredite vaše predstavnike, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Prilikom realizacije skupa molimo da se poštuju mjere epidemiološke zaštite, shodno instrukcijama zdravstvenih tijela.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave preko LINK-a, najkasnije do petka 10.9.2021. godine. Agenda seminara nalazi se u prilogu poziva, a telefon za dodatne informacije je: 020 230 705.

Fajlovi: