You are here

Kontakt

Privredna komora Crne Gore

Novaka Miloševa 29/II
Podgorica 81000
Crna Gora

Telefon: +382 20 230 545
Fax: +382 20 230 493
e-mail: pkcg@pkcg.org

Predsjednica

Potpredsjednici

Generalni sekretar

Sektor za istraživanja i analize

Sektor za međunarodnu saradnju

Sektor za obrazovanje i kvalitet

Sektor za pravne i opšte poslove

Sektor za finansije i računovodstvo

Sektor za marketing

Sektor za projekte

Sektor saobraćaja

Sektor udruženja

Udruženje bankarstva i drugih finansijkih organizacija i osiguranja

Udruženje šumarstva, drvne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti

Udruženje energetike i rudarstva

Udruženje građevinarstva, industrije građevinskih materijala

Udruženje informacionih i komunikacionih tehnologija

Udruženje komunalne privrede
  • Milena Rmuš, sekretarka odbora udruženja
    Telefon: +382 20 230 546
    e-mail: mrmus@pkcg.org

Udruženje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika

Udruženje metalurgije i metaloprerađivačke industrije

Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije

Udruženje saobraćaja

Udruženje špeditera

Udruženje trgovine

Udruženje turizma i ugostiteljstva

Arbitražni sud