You are here

Konsultacije u okviru ICT prioriteta Strategije pametne specijalizacije

09/09/2021

Ministarstvo ekonomskog razvoja u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore organizuje Konsultacije u okviru ICT prioriteta pametne specijalizacije, u cilju izrade kvalitetnog Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije Crne Gore za period 2021-2024.

Pametna specijalizacija (S3 – eng. Smart Specialization Strategy) je inovativan pristup strateškom planiranju koji karakteriše identifikacija prioritetnih oblasti u koje treba ulagati, a zasniva se na analizi snaga i potencijala privrede i procesu preduzetničkog otkrivanja sa širokim učešćem zainteresovanih subjekata.

Evropska unija je usvojila ovaj koncept kako bi obezbijedila regionalni razvoj baziran na inovacijama i sinergiji različitosti, a Crna Gora je prva zemlja van EU koja je usvojila Strategiju pametne specijalizacije (S3) 2019. godine.

Strategija pametne specijalizacije (S3), shodno EU metodologiji, a u konsultaciji četiri ključna sektora: vladinog, akademskog, privrednog i civilnog, rezultirala je zajedničkim identifikovanjem prioritetnih oblasti (Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane; Energija i održiva životna sredina; Održivi i zdravstveni turizam; i Informaciono-komunikacione tehnologije kao horizontalni prioritet), a u okviru njih i posebnih fokusnih područja.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije pametne specijalizacije za period 2019-2020 je realizovan u periodu epidemiološke krize sektori su pretrpjeli dosta izazova i stagnacije, a Ministarstvo ekonomskog razvoja sa svojim partnerima iz drugih ministarstava, poslovnih asocijacija, naučno-istraživačke zajednice, kao i privrede, ima ambiciozan zadatak da kreira Operativni program za implementaciju Strategije za period 2021-2024, koji treba bliže da definiše buduće pravce razvoja i prioritete definisane Strategijom.

U tom smislu, u dijalogu sa ključnim akterima, potrebno je ponovo razmotriti fokusna područja, predstaviti ključne programe/inicijative i tom prilikom identifikovati što više relevantnih projekata koji će imati značajan uticaj na budući pravac razvoja privrede, kao i na podizanje njene konkurentnosti.

Događaj će se održati u hibridnom formatu, 15. septembra 2021. godine, sa početkom u 09 časova u prostorijama Privredne komore uz omogućavanje online učešća.

U cilju organizacije seminara, u skladu sa epidemiološkim mjerama, molimo Vas da potvrdite učešće popunjavanjem prijave, najkasnije do 14. septembra 2021.g. do 15h na sljedećem LINK-u.

S obzirom da je broj mjesta ograničen, molimo Vas da na prijavi odaberete opciju prisustva. U slučaju da ste birali opciju prisustva u sali Komore, a kapaciteti budu već popunjeni, na e-mail adresu, koju ste unijeli u prijavi, biće Vam upućen pristupni link za praćenja seminara online.