You are here

JP "Komunalne djelatnosti" Bar

Javna preduzeća
Komunalno Bar
Bar Bulevar revolucije Zgrada A

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 30 311 418
Fax: +382 30 313 960