You are here

Društvo za proizvodnju promet roba i usluga export-import "Nall International" d.o.o. Podgorica

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Podgorica SKOJ-a 57

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: + 382 20 280 030
Fax: + 382 20 280 031
E mail: office@nall.me