You are here

Društvo za proizvodnju, promet i usluge export - import "Sagar" d.o.o. Podgorica

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Podgorica Nikole Tesle br. 5

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 20 272 719 , +382 20 272 663
Fax: +382 20 272 719
E mail: sagar@t-com.me