You are here

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Vodovod" Pljevlja

Društvo sa ograničenom odgovornošću
vodovod pljevlja
Pljevlja Kralja Petra I 29

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 67 005 444
Fax: +382 67 005 444