You are here

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija" Berane

Javna preduzeća
Berane IV Crnogorske brigade 13

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 51 236 674
Fax: +382 51 233 339