You are here

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Komunalne usluge" - Podgorica

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Podgorica Zetskih vladara bb

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 20 621-544
E mail: kudoo@t-com.me