You are here

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Čistoća" - Podgorica

Javna preduzeća
Zetskih vladara bb

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 20 625 349
Fax: +382 20 625 921
E mail: jpc_pg@t-com.me