You are here

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Centar za ekotoksikološka ispitivanja " - Podgorica

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Centar za ekotoksikološka ispitivanja
Podgorica Bulevar Šarla De Gola 2

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 20 658 090, +382 20 658 091
Fax: +382 20 658 092
E mail: info@ceti.co.me