You are here

Društvo sa ograničenom odgovornoću "Vodovod i kanalizacija" sa potpunom odgovornošću Podgorica

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Podgorica Zetskih vladara b.b.

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 20 440 306
E mail: vikpg@t-com.me