You are here

DIT "DUGA" društvo za proizvodnju,promet i usluge d.o.o.

Društvo sa ograničenom odgovornošću
D U G A
Nikšic Kočanska 1

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 40 256 467
E mail: duga1@t-com.me