You are here

Digitalni samit o Zapadnom Balkanu - program regionalne saradnje PRIJAVA

06/09/2021

Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana  (ZB6 KIF) poziva startape, mikro i male kompanije iz regiona Zapadnog Balkana da bez naknade uzmu učešće u programu regionalne saradnje: Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana (ZB6 KIF) je zajednička inicijativa privrednih komora Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije, koja zastupa interese više od 350.000 kompanija, u svojoj misiji da poveže poslovnu zajednicu Zapadnog Balkana dajući joj zajednički glas u onim temema koje su u zajedničkom interesu.

Tražimo kompanije koje su razvile IT rešenja sa konkurentskim prednostima i snažnim potencijalom za tržišne mogućnosti, za implementaciju u različitim oblastima industrije.

Ovaj program će se odvijati kao sporedni događaj tokom 4. Digitalnog samita o Zapadnom Balkanu 2021. koji će se održati u hibridnom obliku putem online sesija i sastanaka na visokom nivou u Podgorici, od 11. do 13. oktobra 2021. godine. Događaj će okupiti predstavnike vlada, kompanija, regionalnih organizacija, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i mladih sa ciljem uspostavljanja digitalne platforme za razmjenu ideja i predloga.

Uz podršku Evropske komisije (Projekat finansira EU „Podrška EU ZB6 KIF“, CN 2019/408-715), 30 odabranih pravnih lica iz regiona ZB6 (5 kompanija po privredi) imaće priliku da uzmu učešće u posebno kreiranom programu, u Podgorici, tokom trajanja Samita o digitalnom razvoju Zapadnog Balkana 2021.

Šta možete dobiti od ovog programa?

 • Praktična obuka za kompanije koja će ih voditi kroz proces uspješne implementacije start-up projekata, sa iskusnim trenerima (teme: najčešća organizaciona pitanja, pristup finansijama, kako da promovišete vaše usluge/proizvode itd.)
 • Učešće kompanija na Digitalnom samitu 2021. u panel diskusiji uživo sa relevantnim akterima iz regiona (teme: raspoloživa sredstva za podršku inovativnim malim kompanijama i start-up kompanijama, institucionalna podrška, prezentacija dobre prakse iz regiona itd.)
 • Učešće kompanija u zajedničkoj radionici koja ima za cilj da riješi najčešće greške startapova i mikro i malih kompanija u regionu uključujući i praktične savjete za prevazilaženje grešaka
 • Medijska promocija:
  • priprema zajedničkog digitalnog kataloga svih kompanija/prezentacija rešenja, na osnovu materijala dobijenih od kompanija
  • promocija odabranih kompanija/IT rešenja, na društvenim mrežama i tokom različitih događaja koje će u budućnosti organizovati KIF ZB6 i relevantne komore, kroz mrežu više od 350.000 kompanija iz regiona Zapadnog Balkana koje predstavlja ZB6 KIF
  • Besplatno učešće na Digitalnom samitu Zapadnog Balkana - Virtuelni štandovi će biti dostupni široj javnosti i onlajn B2B događaju koji će biti organizovan tokom ZB6 Digitalnog samita. Virtuelni štandovi omogućavaju onlajn prezentacije kompanija zainteresovanim stranama, a sve kompanije će imati vremenske intervale za predstavljanje svojih IT rešenja / proizvoda.
  • Trošak puta do/iz Podgorice, hotela i ishrane su pokriveni od strane programa.

Da li ispunjavate uslove?

 • Imate sjedište u jednoj od šest ekonomija Zapadnog Balkana: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji
 • Registrovani ste kao mikro ili mala kompanija
 • Imate godišnji promet do jedan milion €
 • Poslujete manje od pet godina
 • Razvili ste IT rešenje koje vaše poslovanje čini skalabilnim
 • Glavna područja aktivnosti kompanije potpadaju pod bilo koju poslovnu oblast. Prioritet će imati rešenja (proizvodi i usluge) koja imaju direktnu upotrebu i potencijale za implementaciju u sledećim sektorima:
  • automobilskaindustrija (uključujućiuređaje i komponente za automobilskuindustriju-plastika, gume, mašine/oprema)
  • poljoprivrednahrana
  • cirkularna ekonomija (imajte na umu da je cirkularna ekonomija više horizontalni pristup nego sektorski, kao i laka proizvodnja, automobilska industrija, poljoprivredna hrana, a osim toga, dostupni podaci su ograničeni u ZB6)

Odgovarate li profilu kompanije koji tražimo?

 • Već ste razvili IT rešenje sa konkurentskom prednošću i velikim potencijalom za tržišne mogućnosti
 • Želite da proširite svoju mrežu partnera iz regiona Zapadnog Balkana
 • Spremni ste i otvoreni za razmenu ideja i iskustava sa kolegama iz regiona

Rok za podnošenje prijava i prateće dokumentacije je 15. septembar 2021. godine do 15 časova. Spisak odabranih kompanija biće dostupan do 20. septembra 2021.

Aplicirajte ovde.

Radni jezik događaja je engleski.