You are here

Centar za arhitekturu i urbanizam d.o.o. Podgorica

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Bulevar Džordža Vašingtona 3/4

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: 020 228 082
E mail: cau@cau.co.me