You are here

AD "PORT OF ADRIA" Bar

Akcionarsko društvo
port of adria
Bar Obala 13. jula

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 30 300 440
Fax: +382 30 300 442
E mail: info@ctgc.me