You are here

Komora važan partner u EU integracionom procesu Crne Gore

22/06/2021

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović razgovarao je 22. juna 2021. godine sa ambasadorkom EU Oanom Kristinom Popom o najvažnijim ekonomskim pitanjima na putu naše zemlje ka članstvu u Evropskoj uniji.

Predsjednik je ambasadorki predstavio djelokrug rada Komore kao instuitucionalnog partnera donosiocima odluka, apostrofirajući, između ostalog, njene aktivnosti na reformi pravne regulative koja se odnosi na poslovni ambijent, unapređenju obrazovnog sistema i promociji crnogorskih kompanija. Komora je uključena u brojne međunarodne projekte u čijoj realizaciji blisko sarađuje sa evropskim partnerima i drugim međunarodnim donatorima. Veoma je važna njena uloga u integracionim procesima, implementaciji evropske regulative u oblasti privrede i projektima koji se realizuju iz pretpristupnih fondova EU.

- Privredna komora promoviše evropske vrijednosti i njene standarde približava crnogorskoj privredi kako bi se što bolje pripremila za jedinstveno evropsko tržište – kazao je Golubović.

Ambasadorka Popa je istakla da je Privredna komora Crne Gore dragocjen partner na putu ka EU.

-  Veoma je važno da Privredna komora ima nezavisnost u djelovanju. Privreda treba da bude uvijek iznad politike, imajući u vidu to da kreira radna mjesta. Podržavamo aktivno učešće Privredne komore u svim pregovaračkim poglavljima koja se odnose na ekonomiju, a u cilju usaglašavanja sa evropskim prioritetima u ovim oblastima – ocijenila je Popa.

Predsjednik i ambasadorka su se saglasili da je pandemija ukazala na potrebu diverzifikacije crnogorske ekonomije koja je zbog usmjerenosti na usluge, prije svega turizam, pretrpjela velike udare krize.

- Evropska unija je od samog početka krize uz Crnu Goru. Tokom prošle godine obezbjedili smo pomoć u vrijednosti 115 miliona eura u vidu grantova i povoljnih zajmova za mala i srednja preduzeća. Evropska unija je i prije početka integracionih procesa Crne Gore ukazivala na ključni značaj diverzifikacije ekonomije, predvidljivosti poslovnog ambijenta, njegove konkurentnosti i transparentnosti. Zato je pregovaračko poglavlje 8 od izuzetnog značaja za Crnu Goru – rekla je ambasadorka.

Prema njenim riječima, prioriteti EU su izgradnja poslovnog okruženja u čijem fokusu su digitalizacija i zelena ekonomija, a to je dio i investicionog plana za Zapadni Balkan.

Golubović ističe da je diverzifikacija osnovni zadatak privrede, te da su stubovi tog procesa – održiva poljoprivreda, odživa industrija, održivi turizam i informacione tehnologije - kreirani Strategijom pametne specijalizacije.

- Nadam se da će aktuelna i buduće vlade posvećeno raditi na implementaciji ove strategije – rekao je Golubović, ističući veliki značaj koji zelena i cirkularna ekonomija imaju za razvoj Crne Gore.

Tokom razgovora je naglašena velika važnost razvoja regionalne saradnje i doprinos Privredne komore Crne Gore procesima na kreiranju zajedničkog tržišta na prostoru Zapadnog Balkana. Još jednom je apostrofirano da regionalni procesi doprinose evropskom putu kandidata, ali da će se o pridruživanju odlučivati na osnovu postignutih rezultata svake od država.

-Cilj Crne Gore je punopravno članstvo u EU i svaka regionalna inicijativa koja doprinosi tom cilju ima punu podršku Privredne komore – istakao je Golubović.

Ambasadorka je istakla predstojeće ukidanje rominga na Zapadnom Balkanu kao jedan od rezultata Berlinskog procesa postignut kroz saradnju Zapadnog Balkana i EU i najavila da je sljedeći korak omogućavanje slobodnog kretanja ljudi na ovom prostoru.

- Vrlo je važno da budete dio regionalnog udruživanja. Za realizaciju investicionog plana EU za Zapadni Balkan veoma je bitno uspostavljanje javno-privatnog partnerstva. Saradnja privatnog i javnog sektora je izuzetno važno za kompletiranje procesa EU integracija – kazala je Popa.

Tokom sastanka, o projektima koje realzuje Privredna komora govorila je direktorica resornog sektora Tanja Radusinović, dok je aktivnosti i ulogu ove poslovne asocijacije u Komorskom investicionom forumu Zapadnog Balkana  predstavio nacionalni koordinator Balša Ćulafić.

U radu sastanka učestvovali su savjetnik predsjednika Komore Dragoljub Bulatović i program menadžer evropskih politika za razvoj privatnog sektora Domagoj Denačić.