You are here

Intenzivnija saradnja sa Francuskom – podsticaj za održivi ekonomski razvoj

29/03/2021

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović razgovarao je danas sa novoimenovanim ambasadorom Francuske Christianom Thimonierom o mogućnostima jačanja ekonomske saradnje dvije zemlje.

- Kvalitetne međudržavne odnose Francuske i Crne Gore treba da prati intenzivnija ekonomska saradnja i siguran sam da će tome doprinijeti Vaše bogato diplomatsko iskustvo – kazao je Golubović, iskazujući očekivanje da se crnogorski resursi nađu u agendi razvojnih projekata pod pokroviteljstvom francuskih fondova i privrednih asocijacija.

Golubović je ambasadora upoznao sa makroekonomskim pokazateljima Crne Gore neposredno prije i tokom epidemije COVID-19, te investicionim projektima koji se realizuju ili su planu u prioritetnim razvojnim sektorima.

- Crna Gora je nesumnjivo imala dinamičan ekonomski razvoj u godinama koje su prethodile pandemiji. Vjerujem da ćemo odmah po okončanju zdravstvene krize pokrenuti našu ekonomiju, posebno ako uspijemo da obezbijedimo status sigurne turističke destinacije – kazao je Golubović.

Golubović je pozvao da se organizuje poslovni forum crnogorskih i francuskih privrednika, kako bi se predstavili potencijali za ulaganja u Crnu Goru, a u kontekstu projekata zelene ekonomije koju Francuska promoviše u našem regionu. Potencirao je i kvalitetnu saradnju Komore sa Udruženjem francusko-crnogorskih preduzeća.

Ambasador Thimonier je izrazio veliko interesovanje Francuske da se aktivnije uključi u ekonomske tokove na Balkanu.

- Razgovaramo sa Francuskim razvojnim institutom kako bismo realizovali projekat pomoći malim i srednjim preduzećima vrijedan 50 miliona eura, a odnosi se na inovacije i zelenu ekonomiju – rekao je on.

- Velika francuska preduzeća su zainteresovana za ulaganja u Aerodrome Crne Gore, kaoi u sisteme za prečišćavanje otpadnih voda u više gradova. Takođe, naše IT firme žele da uspostave saradnju sa vašim malim i inovativnim preduzećima – kazao je ambasador.

Komentarišući inicijativu predsjednika Golubovića za održavanje poslovnog foruma, Thimonier očekuje da će to biti moguće čim se ponovo uspostavi avio-linija između Pariza i Podgorice, i dodao da Francuska razvojna agencija pomno prati najvažnije projekte u zemljma regiona.

Sagovornici su se saglasili da je veoma važno nastaviti i završiti razvojne i projekte kapitalne infrastrukture koje je Crna Gora započela, posebno one koji se tiču planinskog turizma i razvoja Sjevera, napominjući njihovu usklađenost sa konceptom očuvanja životne sredine i statusom ekološke države.

- To će osigurati i prisustvo investicionih fondova i drugih finansijskih linija usmjerenih na održivi razvoj, te privrednicima približiti mogućnosti koje Crna Gora ima.

U radu sastanka učestvovali su potpredsjednik Privredne komore Pavle D. Radovanović, savjetnik predsjednika Dragoljub Bulatović, kao i prvi savjetnik u Ambasadi Laurent Gonclaves.