You are here

Ekonomska saradnja dvije zemlje zavređuje dodatnu pažnju

03/02/2021

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović razgovarao je danas sa novoimenovanim ambasadorom Islamske Republike Iran Rashidom Hassanom Pour Baeiem. Centralna tema bile su mogućnosti za snažniji razvoj privredne i poslovne saradnje dvije zemlje.

Sagovornici su se saglasili da dvije države imaju kvalitetne političke odnose dugi niz godina, te da je evidentno da postoji značajan prostor za unapređenje ekonomske saradnje. Činjenica da je vrijednost robne razmjene sa Iranom tokom prethodne godine iznosila 517.000 eura ispod je očekivanja i mogućnosti naših zemalja.

Predsjednik Golubović je ambasadora upoznao sa potencijalima crnogorske ekonomije, uz poseban osvrt na turizam, energetiku, poljoprivredu i sektor informaciono-komunkacionih tehnologija, u kojima će se nesumnjivo pronaći prostor za unapređenje saradnje I nove investicije.

I to na brzi rok, uz mogućnost zapaženog dinamiziranja kapitala i usluga u referentnim oblastima.  Crna Gora je bila među pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, ali je usljed pandemije Covid 19, prošle godine zabilježen značajan pad, i to najviše u sektoru turizma.

- Nadamo se da će se rješavanjem epidemiološke situacije Crna Gora brzo vratiti intenzivnom ekonomskom rastu – kazao je Golubović.

Ambasador Rashid Hassan Pour Baei je istakao da se veličina jedne zemlje ne mjeri njenom površinom i brojem stanovnika, već potencijalima koje ima. U tom kontekstu ambasador je ocijenio da nije prirodno da se među više od stotinu stranih kompanija sa značajnim investicionim potencijalom u Crnoj Gori ne nađu i iranske firme, te da očekuje plodonosnu saradnju i podršku Privredne komore u pogledu uvođenja njihovih kompanija u privredni sistem Crne Gore.

Predsjednik Golubović prihvatio je poziv ambasadora za uspostavljanje partnerskih veza sa iranskom Privrednom komorom kroz potpisivanje sporazuma o saradnji i organizovanje posjeta privrednih delegacija.

Sa zadovoljstvom prihvatam poziv da crnogorski privrednici posjete Iran i uspostave partnerstvo sa kompanijama iz te zemlje. Na tom zadatku u Privrednoj komori radićemo i pripremati se već od sjutra. – zaključio je Golubović.

latest Nike release | Nike Shoes