You are here

Prekogranična saradnja sa Albanijom

18/10/2012

U okviru Programa prekogranične saradnje (IPA CBC), programski period 2010-2011, 03. septembra 2012. godine je otvoren treći poziv za zajedničke projekte između Albanije i Crne Gore. Ukupan Budžet koji je na raspolaganju u 2012. godini za Crnu Goru iznosi 1,080 miliona eura.
Poziv je otvoren do 03. decembra 2012. godine do 16 časova.

Opšti cilj programa IPA CBC (prekogranična sardanja) je promovisanje saradnje među ljudima, opštinama i institucijama na graničnim područjima u cilju razvoja dobrih međususjedskih odnosa , stabilnosti i prosperiteta od interesa za obje države. Osnovni prioritet Programa prekogranične saradnje (IPA CBC) Albanija-Crna Gora je promocija regionalne kohezije i konkurentnosti kroz integrisani pristup ekonomskog, elkološkog, kulturnog i socijalnog razvoja. Ovaj prioritet je neophodno ispuniti kroz projekte kojima će se implementirati sledeće mjere:

1.    Ekonomski razvoj sa naglaskom na turizam
2.    Ekološka zaštita i promocija
3.    Unapređivanje socijalne kohezije kroz projekte ’’ljudi-ljudima’’

Prihvatljiva područja koja mogu učestvovati u ovom programu su:

Crna Gora: Budva, Bar, Ulcinj, Berane, Plav, Andrijevica, Podgorica, Danilovgrad, Cetinje i Rožaje(20% od ukupnog Budžeta)
Albanija: Region Skadra i Kukuša

Poziv je otvoren, između ostalog, za sva pravna lica, nevladine oragnizacije, državne institucije. Mala i srednja preduzeća svoje projektne ideje i korist mogu ostvariti preko svojih Privrednih komora.
Aplikacije se podnose putem registrovanog e-maila, pošte ili direktno na sledeću adresu:
Joint Technical Secretariat
Rruga: ’’13 Dhjetori’’, No. 1, Godina e Bashkisë, kati III
Shkodër, Albania
Kompletno uputstvo i kompletan aplikacioni paket mogu se naći na sledećim internet stranicama: : www.mie.gov.al; www.mip.gov.me; www.cbc-mne.org; www.albania-montenegro.org.
Takođe, sve dodatne informacije mogu se dobiti od zaposlenih u agenciji
Antenna
phone: +382 69 180-199
e-mail: vmcamaj@gmail.com
Ul. Omladinskih brigada 4,
Podgorica, Montenegro
Uzimajući u obzir činjenicu da mala i srednja preduzeća ne mogu sami aplicirati već korist od Programa prekogranične saradnje mogu imati preko svojih Privrednih komora molimo vas da nam se, ukoliko imate odgovarajuću projektnu ideju za gore navedene mjere, javite na: spavlovic@pkcg.org

Nike shoes | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger