You are here

BRE INFOPOINT - savjetodavna podrška PRIJAVITE SE!

28/02/2021

Privredna komore Crne Gore realizuje projekat BRE (Snaženje poslovnih registara) u okviru Programa prekogranične saradnje Italija - Albanija - Crna Gora, a koji finansira Evropska unija.

Ciljani sektori u ovom projektu su: poljoprivreda, turizam, modna i metalska industrija, te ICT, ali i sva MSP i početnici u biznisu. Jedan od zadataka projekta je posredstvom usluge INFOPOINT-a pružiti osnovne informacije o Platformi koja će biti razvijena za kompanije iz CG, Albanije i Italije (regija Pulja), kao i pružati savjetodavnu podršku na temu razvoja preduzetništva, prodaje, internacionalizacije, marketinga i logistike.

Popunjavanjem on-line upitnika INFOPOINT, omogućićete nam da dobijemo jasnu sliku Vaših potreba, zahvaljujući čemo ćemo moći i da Vam pružimo adekvatnu podršku.

Nakon popunjavanja upitnika bićete kontaktirani u cilju zakazivanja sastanka i planiranja daljeg direktnog rada sa Vama.