You are here

SHIPmEnTT

22/01/2018

Projekat SHIPmEnTT  - Jačanje procesa intelektualne svojine i tehnološkog transfera u sektorima zelene mobilnosti (Strengthening Intellectual Property and Technology Transfer Processes in Green Sea Mobility Sectors” – SHIPmEnTT) se odvija u sklopu Programa evropske teritorijalne saradnje Interreg V - B Jadransko - jonski program (ADRION). Počeo je u januaru 2018. a trajaće do 31.12.2020.

Vodeći partner na projektu je Fondacija za istraživanje i tehnologiju Grčke a ostali partneri su: AREA tehnološki park, Italija, ASTER, Italija, Privredna komora Republike Srpske, Regionalna razvojna Agencija Zlatibor, Srbija, Privredna komora Crne Gore, Privredna komora Venecije, Italija, Tehnocentar Univerziteta iz Maribora, Regionalna razvojna agencija Vlora, Albanija i Razvojna agencija iz Šibenika, Hrvatska

Cilj ovog projekta je da se napravi presjek stanja u plavim ekonomijama regiona i utvrdi mogući scenario razvoja ovog sektora kao i da se daju preporuke kako da se tehnološki transfer i inovacije zaštite kada je u pitanju ova oblast. Područje djelovanja bi osim mora obuhvatilo jezera i rijeke.

Projekat je podijeljen u nekoliko radnih paketa:

RP Μ – Projektni menadžment i koordinacija aktivnosti odnosi se na: svakodnevni projektni menadžment, koordinaciju i internu komunikaciju;

RP T1 – Zelena mobilnost u oblasti Adriona: strategija za podršku inovacijama i procese transfera tehnologija u oblasti Adriona a odnosi se na razvoj scenarija koji se tiču plavog rasta i plavih tehnologija u oblasti Adriona; mapiranje MSP i zainteresovanih strana koje se bave inovativnošću prema razvijenim scenarijima; elaboriranje stgrategije za Shipmentt sa ciljem da se podrži inovacija i transfer tehnologija u sektoru zelene mobilnosti);

RP Τ2 – Pripremne aktivnosti za podršku u oblasti inovacija i konkurentnosti za sektor zelene mobilnostia odnosi se na: sprovođenje seta obuka operatera koji se bave poslovnim inovacijama (tzv. BIOs), uspostavljanje usluga za MSP, sprovođenje platforme SHIPMENTT;

RP T3 – Podrška zajedničkom acquisu u oblasti inovacija u oblasti ADRION: testiranje, evaluacija i transfer projektnih resultata donosiocima politika a odnosi se na razvijanje metodologije za pilot akitvnosti, nadgradnja operatera, pilot aktivnosti usmjerene ka MSP, nadgledanje i ocjenjivanje pilot aktivnosti);

RP K: Komunikacija – odnosi se na početne aktivnosti uključujući komunikacionu strategiju i internet stranicu, publikacije, javne događaje, digitalne aktivnosti uključujući društvene medije i multimedije).

Sve ove aktivnosti imaju brojne podaktivnosti i rezultate.

Kontakt osoba: Sandra Perić

bridge media | GOLF NIKE SHOES