You are here

Projekat BLUE AIR

27/10/2021
Blue air

O projektu: Glavni cilj projekta BLUE AIR je da ojača institucionalne kapacitete država/regiona ADRIONA u definisanju zajedničkog pristupa sprovođenju politike pametne specijalizacije u oblasti plavog rasta na makroregionalnom nivou. Kroz navedeni projekat radiće se na poboljšavanju kompetencija aktera četvorostruke spirale iz sektora plave ekonomije, identifikovanju sektora u okviru plave ekonomije od makroregionalnog interesa, korišćenju potencijala za transnacionalnu saradnju, kao i pružanju podrške razvoju strategije pametne specijalizacije Jadransko-jonskog regiona u oblasti plave ekonomije.

 

Vodeći partner: Naučni park Area (Area Science Park)

 Projektni partneri: Hrvatska gospodarska komora (Croatian Chamber of Economy); Tehnološki park Ljubljana (Technology Park Ljubljana Ltd.); Opština Izola (Municipality of Izola); Istraživački centar Univerziteta Pirej (University of Piraeus research center); Regija centralne Makedonije (Region of Central Macedonia); Nacionalna agencija za naučno istraživanje i Inovacije (National Agency for Scientific Research and Innovation); Centar za inovacije i preduzetništvo Tehnopolis (Innovation and Entrepreneurship Centre Tehnopolis); Privredna komora Crne Gore (The Chamber of Economy of Montenegro); Univerzitet Beograd (University of Belgrade); Privredna komora federacije Bosne i Hercegovine (Chamber of Economy of the Federation of Bosnia and Herzegovina).

 Trajanje projekta: 01.12.2020 – 31.05.2023.

 Ukupni budžet projekta: 2.440.000 EUR

 ERDF: 1.763.465 EUR

 IPA II: 676.535 EUR

 Projekat je finansiran u okviru programa Interreg ADRION koji se finansira iz sredstava Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA II fonda.

 Više informacija o projektu na: https://blueair.adrioninterreg.eu/