You are here

Evropska mreža preduzetništva - EEN

08/10/2018

OSNOVNE INFORMACIJE

Evropska mreža preduzetništva (engl. Enterprise Europe Network EEN) predstavlja najveću mrežu podrške malim i srednjim preduzećima koja je osnovana sa misijom da preduzećima obezbijedi lakše i brže pronalaženje inostranih partnera za saradnju. Posredsvom mreže, na raspolaganju su besplatni servisi pretrage za distributerima, dobavljačima, partnerima u proizvodnji, transferu novih tehnologija, licenciranju, franšizi, mogućnosti učešća na međunarodnim poslovnim susretima u okviru sajmova u zemlji i inostranstvu.

Evropska mreža preduzetništva povezuje preko 4.000 eksperata za oblast preduzetništva, inovacija i transfera tehnologije, u cilju promovisanja konkurentnosti i inovacija na lokalnom i evropskom nivou, kao i šire. Usluge koje mreža pruža prvenstveno su namijenjene malim i srednjim preduzećima (MSP) ali su dostupne i poslovnim institucijama, istraživačkim centrima i univerzitetima širom Evrope.

U Crnoj Gori, aktivnosti Mreže sprovodi konzorcijum (www.euroinfo.me) koji čine: Direkcija za jačanje preduzetništva kroz međunarodne projekte Ministarstva ekonomije (ranija Direkcija za mala i srednja preduzeća), Privredna komora Crne Gore, Biznis start-up centar iz Bara i Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore.

KAKO POSTATI ČLAN EVROPSKE MREŽE PREDUZETNIŠTVA?

Evropska mreža preduzetništva, čiji je Komora član, pruža podršku preduzećima u procesu ostvarivanja poslovne saradnje sa partnerima iz drugih zemalja. Ova podrška se ostvaruje pomoću Baze poslovne saradnje (https://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch), koja sadrži profile preduzeća iz 60 zemalja, koji traže poslovne partnere.

Podrška koju pružamo je besplatno, a podrazumijeva kreiranje profila sa relevantnim informacijama o ponuđenoj ili traženoj poslovnoj saradnji, karakteristikama potencijalnih partnera i dr. Mogući vidovi poslovne saradnje su koji se nude/traže su:

  • Posredovanje
  • Zastupanje
  • Distribucija
  • Zajedničko ulaganje
  • Franšiza
  • Proizvodnja ili pružanje usluga,
  • Investicija i
  • Akvizicija.

Nakon pripreme profila, članovi mreže pretražuju bazu ponude i tražnje poslovne saradnje i promovišu profile internim kanalima mreže. Zainteresovanim privrednim subjektima nudimo mogućnost redovnog dobijanja informacija upućivanjem istih na email adresu.

Za ulazak u bazu i dobijanje informacija o ponudi i tražnji poslovne saradnje, potrebno je ostvariti kontakt sa lokalnim predstavnicima Mreže u Privrednoj komori kao i popuniti obrazac za saradnju (možete ga preuzeti na dnu stranice).

Kontakt osobe:

Jelena Adžić

telefon: 020 230 545; e-mail: jadzic@pkcg.org

Ana Filipović

telefon: 020 230 445; e-mail: afilipovic@pkcg.org         

Authentic Nike Sneakers | Yeezy Boost 350 Trainers