You are here

BACAR

15/06/2018

BACAR - Bolji pristup rastu: Klasteri i konkurentnost - umrežavanje jadranske regije (Better Access to Growth: Clusters and Competitiveness – Networking on Adriatic Region BACAR) se odvija u sklopu Programa prekogranične saradnje Interreg-IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Počeo je u junu 2017. a trajaće do 31.8.2019.

Vodeći partner na projektu je Opština Kotor a partneri su: Privredna komora Crne Gore, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstvo gospodarstva Hercegovačko-Neretvanske županije i Područna privredna komora Trebinje.

Opšti cilj projekta je jačanje institucionalne infrastrukture i usluga u sektoru malih i srednjih preduzeća, unapređivanje konkurentnosti kroz izgradnju klasterskog pristupa u oblastima kreativne industrije, turizma i ruralnog razvoja.

Aktivnosti na projektu usmjerene su na uspostavljanje tri nacionalna klastera (kreativna industrija, turizam i lokalna hrana) i njihovu prekograničnu saradnju sa klasterima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, unapređivanje poslovnih i inovacionih kapaciteta u saradnji sa instutucijama koje pružaju podršku i ulazak na nova tržišta i promociju  internacionalizacije klastera. 

Kontakt osoba: Sandra Perić

Sportswear Design | Sneakers