You are here

Erasmus za mlade preduzetnike

08/05/2015

Erasmus za mlade preduzetnike je prekogranični program razmjene koji pruža priliku mladim i obećavajućim preduzetnicima da uče od iskusnih preduzetnika koji upravljaju manjim kompanijama u drugim zemljama učesnicama u projektu.
Iskustva se razmjenjuju tokom boravka kod iskusnog preduzetnika koji novom preduzetniku pomaže da stekne potrebne vještine za vođenje manje kompanije.
Sa druge strane, domaćinu se pružaju novi pogledi na njegovu/njenu kompaniju, kao i prilika da sarađuje sa inostranim partnerima i uči o novim tržištima.
Boravak jednim dijelom finansira Evropska unija. Bez obzira na to da li ste novi ili iskusni preduzetnik, program može značajno doprinijeti Vašem poslovanju; moguća korist od programa uključuje razmjenu znanja i iskustva, priliku za razvijanje kontakata i novih poslovnih odnosa širom Evrope, te otvaranje inostranih tržišta.

Program i njegove prednosti

Kao novom preduzetniku pruža Vam se mogućnost edukacije kroz posao u malom ili srednjem preduzeću u inostranstvu, u zemlji koja učestvuje u realizaciji projekta. Ovo će Vam olakšati pokretanje novog ili jačanje već postojećeg preduzeća. Pruža Vam se i mogućnost pristupa novim tržištima, međunarodne saradnje, te potencijalne prilike za saradnju s inostranim partnerima.

Kao preduzetniku domaćinu, pruža Vam se mogućnost profitiranja od novih ideja koje u Vaše preduzeće donosi motivisani novi preduzetnik. Novi preduzetnik će možda imati posebne vještine ili znanja iz područja kojima Vi ne vladate, a koja se mogu izvrsno nadopunjavati s Vašim vještinama ili znanjem. Većina preduzetnika domaćina je imala toliko pozitivna iskustva da su se nakon realizacije prvog ciklusa odlučili ponovo pristupiti programu i ugostiti druge nove preduzetnike.

U ovome su, zaista, oboje strane na dobitku, jer se otkrivaju nova evropska tržišta, poslovni partneri te različite metode poslovanja. Dugoročnu korist možete imati od ogromnih mogućnosti za uspostavljanjem kontakata, a možda odlučite i nastaviti svoju poslovnu saradnju kao dugoročni poslovni partneri (npr. kroz zajedničke poduhvate, podizvođačke aktivnosti, u ulozi izvođača radova-distributera, itd.).

„Erasmus za mlade preduzetnike” finansira Evropska komisija, a sprovodi se širom zemalja učesnica uz pomoć lokalnih kontakt tačaka, zaduženih za pružanje stručne i poslovne podrške (npr. privredne komore, univerzitetske jedinica, start-up centri, inkubatori, itd.). Aktivnosti kontakt tačaka na evropskom nivou koordinira Kancelarija za podršku Programa.

Kako razmjena izgleda u praksi

Postupak obuhvata sljedeće četiri faze:

1. Prijava
Bez obzira na to da li ste novi ili iskusni preduzetnik, možete se prijaviti za učešće putem on-line programa za registraciju. Za više informacija o postupku prijave kontaktirajte Privrednu komoru Crne Gore na broj telefona 020/230-422 ili putem e-mail-a msestovic@pkcg.org.

2. Povezivanje
Nakon što se prihvati Vaša prijava, imaćete pristup on-line bazi novih preduzetnika i preduzetnika domaćina koji takođe učestvuju u programu. Kako bi našli odgovarajućeg partnera za razmjenu možete predložiti do 5 osoba iz spomenute baze. Lokalna kontakt tačka s kojom sarađujete odgovorna je za kontakt s partnerima, te će Vam pomoći u njihovom pronalasku.

3. Obavezivanje i priprema
Uključene strane (npr. novi preduzetnik, preduzetnik domaćin i njihove nadležne lokalne kontakt-tačke) sastaviće „Izjavu o obavezivanju održavanja kvaliteta” koja će se sastojati od opisa radnog/edukativnog projekta, zadataka, odgovornosti, isporuka, finansijskih uslova i pravnih strana razmjene. Nadležne lokalne kontakt-tačke organizovaće i aktivnosti poput obuke na kojima će se pripremiti novi preduzetnici za razmjenu.

4. Implementacija
Obavićete razmjenu u jednom od termina koji Vam odgovara (vidi dolje) i moraćete ispuniti obrazac kako bi nam dali povratnu informaciju. Nadležne lokalne kontakt-tačke će pratiti koliko se kvalitetno odvijaju aktivnosti i dati ocjenu rezultata.

Ugovorni i finansijski aspekti

Obaveza koja postoji između novog preduzetnika, preduzetnika domaćina i dvije lokalne kontakt tačke uključuje dva glavna elementa:

• Izjava o obavezivanju održavanja kvaliteta koju će potpisati sve četiri strane (novi preduzetnik, preduzetnik domaćin i dvije lokalne kontakt tačke uključene u proces), a koja navodi cilj(eve) razmjene, plan aktivnosti, odgovornosti, očekivane rezultate, trajanje boravka te planirani početak i kraj boravka;
• Potpisaće se Ugovor o finansijskoj podršci novim preduzetnicima između novog preduzetnika i nadležne lokalne kontakt tačke. Za više informacija o finansiranju pogledajte pod „Finansijska podrška” na ovom linku.
Lokalna kontakt tačka novog preduzetnika dodijeliće finansijsku podršku u skladu sa odredbama navedenim u Ugovoru. Lokalna kontakt tačka preduzetnika domaćina pobrinuće se da se razmjena odvija bez problema i prema planu, u skladu sa „Izjavom o obavezivanju održavanja kvaliteta”.

Ko može učestvovati?

Novi preduzetnik

Mogu li učestvovati kao start-up preduzetnik?

Možete učestvovati u programu kao novi preduzetnik pod uslovom:

• da ste čvrsto odlučili osnovati preduzeće prema perspektivnom poslovnom planu;
• da ste pokrenuli sopstveno preduzeće u posljednje 3 godine.

Vaše (buduće) preduzeće ili aktivnost može pripadati bilo kojem sektoru, a starosna granica ne postoji.

Međutim, morate i:
• imati prebivalište u jednoj od zemalja učesnica;
• imati konkretnu projektnu ili poslovnu ideju koja će se odraziti u Vašem poslovnom planu;
• biti motivisani i predani saradnji tokom Vašeg boravka kod iskusnog preduzetnika iz druge zemlje učesnice;
• biti spremni doprinijeti razvoju poslovanja preduzetnika domaćina i staviti svoje vještine i sposobnosti na raspolaganje;
• biti spremni na dodatna izdvanja uz finansiranje iz programa kako bi pokrili troškove svog boravka u inostranstvu.

Pogodnosti za nove preduzetnike

Aktivnim učestvovanjem u programu Erasmus za mlade preduzetnike, mladim preduzetnicima postaju dostupne mnogobrojne pogodnosti koje će im pomoći da uspješno vode ili osnuju preduzeće; boravak je u periodu do šest mjeseci kod iskusnog preduzetnika u državi Evropske unije kako bi se iz prve ruke steklo znanje o osnivanju preduzeća u velikom broju područja kao što su: marketing/prodaja, finansijsko računovodstvo, odnosi sa kupcima, poslovne finansije, itd. Takođe, imaćete i priliku poboljšati svoj poslovni plan; izgradnja samopouzdanja i vještina; znanje vezano za određene sektore ili know-how, tehničke i rukovodilačke vještine; prilika za saradnju sa drugim preduzetnicima i razvijanje međunarodne poslovne saradnje; uspostavljanje kontakata i izgradnja snažnih odnosa koji mogu poslužiti za uzajamno savjetovanje, preporuke i pronalaženje poslovnih partnera u inostranstvu; upoznavanje sa drugačijim kulturnim i organizacionim okruženjem, te sa načinom funkcionisanja preduzeća u zemljama Evropske unije i drugim zemljama učesnicama; upoznavanje sa poslovnim ambijentom druge zemlje učesnice; usavršavanje jezičkih vještina.

Aktivnosti i odgovornosti

Kao novi preduzetnik u programu Erasmus za mlade preduzetnike imaćete sljedeće zadatke i zaduženja:
• sastaviti i potpisati „Izjavu o obavezivanju održavanja kvaliteta” koja će osigurati besprijekoran radni odnos između Vas i Vašeg preduzetnika domaćina. U njoj će, između ostalog, biti navedeni ciljevi Vašeg boravka i izložen plan aktivnosti tokom Vašeg boravka;
• potpisati ugovor s Vašom lokalnom kontakt tačkom kako bi Vam se isplatila stipendija za Vaš boravak. Ugovor definiše zadatke, odgovornosti, finansijske uslove i pravne implikacije projekta unutar zadatog roka;
• nakon završetka Vašeg boravka dostaviti ispunjen upitnik s povratnim informacijama u kojem ćete opisati poslove koje ste obavljali, vještine i znanja koje ste usvojili i kako je razmjena pozitivno uticala na razvoj Vašeg poslovanja;
• potruditi se da Vaš boravak bude što uspješniji i produktivniji.

Vi i Vaš preduzetnik domaćin odlučićete koje ćete poslove obavljati tokom Vašeg boravka. Oni mogu uključivati:

• praćenje i rad s Vašim iskusnim preduzetnikom domaćinom;
• sprovođenje marketinškog istraživanja i osmišljavanje novih poslovnih mogućnosti;
• učestvovanje u projektima razvoja preduzetništva, inovacije i istraživanja i razvoja;
• unaprjeđenje ili usavršavanje Vašeg poslovnog plana;
• razumijevanje poslovnih finansija;
• upoznavanje sa strategijama brendiranja, prodaje i marketinga u preduzeću preduzetnika domaćina.

Finansijska podrška

Stipendija za vaš boravak u inostranstvu

Finansijska podrška novim preduzetnicima pomaže u pokrivanju troškova putovanja i boravka tokom razmjene. Stipendiju dodjeljuje lokalna kontakt tačka izabrana od strane preduzetnika početnika (registrovana na online aplikaciji). Novi preduzetnik i njegova/njena lokalna kontakt tačka potpisuju ugovor koji definiše visinu podrške tokom boravka, te načine plaćanja (npr. djelimična isplata na početku boravka, mjesečna isplata, itd.). Finansijska podrška se obračunava mjesečno, a odražava ukupni trošak u zemlji boravka.

Iskusni preduzetnik domaćin

Profil preduzetnika domaćina
Kao preduzetnik domaćin možete učestvovati u programu pod uslovom da:
• imate prebivalište u jednoj od zemalja učesnica
• vlasnik ste ili vodite malo ili srednje preduzeće ILI ste osoba koja ima direktne veze s preduzetništvom na nivou odbora malog ili srednjeg preduzeća
• vodite preduzeće više od 3 godine
• voljni ste podijeliti svoje znanje i iskustvo s novim preduzetnikom i biti mu mentor

Pogodnosti za preduzetnike domaćine

Kao preduzetniku domaćinu koji učestvuje u programu razmjena će Vam pružiti priliku da:
• radite s energičnim i motivisanim novim preduzetnikom koji može doprinijeti Vašem poslovanju inovativnim stavovima, novim vještinama i znanjem
• profitirate od svježeg pristupa Vašem preduzeću i specijalističkog znanja koje posjeduje novi preduzetnik, a Vi njime možda ne vladate
• budete u ulozi savjetnika ili mentora
• naučite o stranim tržištima, proširite svoje poslovne mogućnosti i obavljate poslove u inostranstvu
• razgovarate s preduzetnicima iz drugih zemalja učesnica i da Vam se ukaže prilika da sarađujete sa njima
• uspostavite kontakte i izgradite snažne odnose koji mogu poslužiti za uzajamno savjetovanje, preporuke i pronalaženje poslovnih partnera u inostranstvu
• usavršite jezičke vještine
Velika većina preduzetnika je imala toliko pozitivna iskustva da su se opet odlučili ugostiti druge nove preduzetnike!

Aktivnosti i odgovornosti

Kao preduzetnik domaćin koji učestvuje u programu Erasmus za mlade preduzetnike od Vas se očekuje da obavljate sljedeće zadatke i zaduženja:
• morate osigurati visok nivo kvaliteta edukacije i cjelokupnog radnog odnosa s novim preduzetnikom koji mora steći znanje kako bi mogao pokrenuti održivo poslovanje
• morate potpisati dokument Izjava o obavezivanju održavanja kvaliteta koji će osigurati besprijekoran radni odnos Vas i Vašeg novog preduzetnika. U njoj će, između ostalog, biti navedeni ciljevi razmjene i izložen plan aktivnosti tokom boravka
• po završetku razmjene moraćete ispuniti upitnik s povratnim informacijama o uspješnosti razmjene.

Web portal za aplikaciju http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=hr#.VPl2n0nYHLU

Kontakt osoba : Miljan Šestović, msestovic@pkcg.org, tel: 020 / 230 422

latest Running Sneakers | New Balance 327 WOMENS White Birch - Afterpay Available