You are here

Potvrda da se roba ne proizvodi u Crnoj Gori

Izdaje se privrednim društvima radi oslobađanja od plaćanja carina za robe koje se ne proizvode u našoj zemlji. Podnosilac zahtjeva za izdavanje ove potvrde daje Izjavu u kojoj obrazlaže koja je roba u pitanju kako bi ostvario ovo pravo. 

Ove potvrde se izadju za potrebe resornih ministarstava Vlade Crne Gore (najčešće su to: Uprava policije, Ministarstvo prosjvete, Ministarstvo ekonomije, Zavod za metrologiju, Hidrometeorološki zavod, Centralna banka Crne Gore i dr.) 

Kontakt osoba za detaljnije informacije oko izdavanja ovih potvrda je:

Srđa Vujošević
tel: 020 230 422
e-mail: svujosevic@pkcg.org