You are here

Zakon o strancima - radni sastanak

06/04/2016

U Privrednoj komori Crne Gore 6. aprila 2016. godine je održan radni sastanak sa predstavnicima privrede, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Minstarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Uprave za inspekcijske poslove, Zavoda za zapošljavanje, Monstata i Crnogorskog turističkog udruženja,na kojem su sagledani praktični aspekti primjene Zakona o strancima i njenog uticaja na predstojeću turističku sezonu.

Na sastanku je, ukazano da postoje problemi iz prakse sa kojima se turistička privreda susreće priikom primjene Zakona o strancima i urgirali da se ne dozvoli da uočeni problemi eskaliraju narednih mjeseci i ugroze tok odvijanje sezone, već da se pristupi rješavanju na vrijeme.

Između ostalog, bilo je govora o neusklađenosti u nazivima zanimanja specifičnih za turizam, iskazanih u zahtjevima za izdavanje dozvole i onih na izdatim dozvolama za rad stranaca, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2016. godinu. Na taj način se oslanja na slobodnu procjenu ovlašćenog lica za vođenje postupka kako će da identifikuje zanimanje koje nije na izričit način prepoznato u Odluci. Klasifikacija zanimanja iz navedene Odluke nije i ne može biti sveobuhvatna i obuhvata samo dio zanimanja koja egzistiraju na tržištu rada. U tom smislu potrebno je usaglasiti djelovanje institucija sistema koje izdaju dozvole za rad stranaca i njihovih odluka sa tumačenjem istih od strane Inspekcije rada, prilikom kontrola poslovanja privrednih subjekata u turizmu.

U radu sastanka su učestovali Edina Dešić, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Dragan Dašić, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vukica Jelić, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Angelina Međedović, Uprava za inspekcijske poslove, Boris Muratović, Monstat, Aleksandar Saša Novović, Uprave policije, Milena Raičković, Crnogorsko turističko udruženje i član Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore, Dejan Đikanovic, Porto Montenegro, Aleksandar Mitrović, dr Mladen Perazić i Sanja Marković, Privredna komore Crne Gore.

U cilju prevazilaženja mogućih problema donijeti su slijedeći zaključci:

  1. Zavod za zapošljavanje će odrediti kontakt osobu (na sajtu Zavoda će se objaviti ime i kontakti osobe), koja će poslodavcima biti na raspolaganju za sve potrebne informacije prilikom tumačenja Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2016. godinu (koju će objaviti na sajtu) I definisanja zanimanja u zahtjevu za rad stranaca.
  2. Poslodavci će tražena zanimanja u Zahtjevu za dozvolu rada, usaglasiti  sa zanimanjima navedenim u Odluci – dodatak Pregled potreba za zapošljavanje, sezonsko zapošljavanje i pružanje ugovorenih usluga stranaca, po djelatnostima i zanimanjima, za 2016. godinu, u čemu će im, ako se ukaže potreba, pomoći I dati predlog Zavod za zapošljavanje.
  3. Inspekcija rada će zauzeti stav, da stranac obavlja poslove za koje mu je izdata dozvola i   smatraće je usaglašenom sa ugovorom o radu i aktom o sistematizaciji, u dijelu definisanja zanimanja, ako neposrednom kontrolom posla koji zaposleni obavlja i na kojem je zatečen, zaključi da odgovara  opisu poslova iz Ugovora o radu i akta o sistematizaciji.
  4. U koordinaciji nadležnih organa intenziviraće se aktivnosti na rješavanju problema, ispoljenih u dijelu postupka izdavanja dozvola za boravak i rad stranaca radi pružanja prekograničnih usluga zbog nedostatka kvota za određena zanimanja i neažurnosti prilikom obrade zahtjeva.

Skup u Komori je održan u susret sjednici Savjeta za praćenje turističkih sezona 12. aprila, na kojoj će se takođe raspravljati o ovoj temi, a na inicijativu Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore.

url clone | Nike Releases, Launch Links & Raffles