You are here

Poslovni ambijent - akcize, porez na dobit i doprinos za zdravstveno osiguranje

26/03/2015
Poslovni ambijent - akcize, porez na dobit i doprinos za zdravstveno osiguranje

Koristimo priliku da privredna društva upoznamo sa aktuelnostima iz oblasti carinskog i poreskog sistema, u cilju jednostavnije primjene propisa i usklađivanja poslovanja sa regulativom, koje sprovode Uprava carina i Poreska uprava Crne Gore.

Slijede informacije o rokovima za prijavu obračuna poreza na dobit, obrascima za sprovođenje Zakona o akcizama i povećanju stope i načina obračuna doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca.

Informacija za akcizne obveznike

Obrasci - akcize

Porez na dobit - prijava

Povećanje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje

best Running shoes | Nike - Sportswear - Nike Tracksuits, Jackets & Trainers