You are here

Montenegro brvnare za Evropu

06/08/2013

„Jela komerc“ d.o.o. Rožaje izvozi u Evropu „Montenegro brvnare“, a građevinsku stolariju i plažni mobilijar plasiraju u Crnoj Gori i zemaljama okruženja. Poslovni rezultat kompanije uvijek je pozitivan, žiro račun kompanije ni jednog momenta nije bio blokiran, a sve obaveze prema povjeriocima i državi pravovremeno izvršavaju.

Porodica Dedeić iz Rožaja u drvopreradi je gradila biznis preko pet decenija. Godinama su se bavili su se i trgovinom, ali kao dopunskom djelatnošću. Dedeići su, poput preduzetnika u zemljama razvijenog svijeta, dobro znali da posao, koji se bazira na dugom razvoju, daje dobre rezultate. Porodični posao počeli su sopstvenim sredstvima u samostalnoj stolarskoj radnji „Jela“, koja je prerasla u privatno preduzeće 1991. Kompanija, potom, razvija mrežu trgovinskih poslovnih objekata na području opštine. Od osnivanja je kompanija poslovala pozitivno, obim poslova se povećavao, kao i broj zaposlenih, a privređivanje kompanije imalo je uzalazni karakter.

Počeli su sa jednim radnikom, danas imaju dvadesetak zapošljenih u stalnom radnom odnosu, a desetak radnika angažuju po potrebi. Poslovni rezultat kompanije uvijek je bio pozitivan, sve obaveze prema povjeriocima i državi su pravovremeno izvršavali, a žiro račun kompanije ni jednog momenta nije bio blokiran, što je prava rijetkost, i na šta su Dedeići posebno ponosni.

Rezultat osmišljene poslovne politike je značajan rast i razvoj firme, a uspjesi su garancija da će kompanija i u narednom periodu doprinositi pozitivnom poslovnom imidžu Crne Gore i biti prepoznatljiva u Evropi, ističe Muamer Dedeić, vlasnik i izvršni direktor „Jela komerc“ d.o.o. Rožaje.

Muamer Dedeić je profesor jezika, ali je profesionalnu afirmaciju tražio u porodičnom biznisu, gdje je prosto pripadao, bio posvećen ovoj djelatnosti, usavršavao i uspješno gradio firmu respektabilnog poslovnog imidža kod nas, ali i u Evropi.

Prepoznatljivost i van granica

Od 2000. godine počela je realizacija programa izgradnje montažnih drvenih kuća i do 2008. godine kompanija je, uz ovu proizvodnju, obavljala i trgovinsku djelatnost. Vlasnik kompanije je iz sopstvenih sredstava finansirao oko šest stotina hiljada eura u izgradnju objekata i potrebnu opremu za izradu montažnih drvenih kuća, pa su stvorene tehničko tehnološke pretpostavke za kvalitetnu realizaciju ovog projekta. Kompanija je 2008. godine dobila sertifikat ISO 9001:2008 za primarnu i finalnu obradu drveta i izradu eko kuća od drveta.
Kompanija postaje prepoznatljiva po izradi montažnih drvenih kuća, a od 2008. „Jela komerc“ se ne bavi trgovinom robe široke potrošnje, već se u cjelosti orijentiše na proizvodnju rezane građe, izradu drvenih montažnih kuća, građevinske stolarije, plažnog mobilijara.

Proizvode prodaju u cijeloj Evropi. Drvene kuće, uglavnom, izvoze na tržište zapadne Evrope, najviše ih kupuju Italijani, Francuzi, Englezi, i Grci. Obrađenu rezanu građu, građevinsku stolariju i plažni mobilijar plasiraju u Crnoj Gori i zemaljama okruženja. Montenegro brvnare su brend po kojem je „Jela komerc“ poznata u zemljama Zapadne Evrope, ocjenjuju u kompaniji.

- Na prostoru bivših jugoslovenskih republika najviše smo se dokazali u Hrvatskoj, gdje smo izgradili eko park Kraš na prostoru od oko 100 hektara, a urađeno je oko 6.000 m2 objekata za razne turističke namjene - kaže Dedeić.

Prodaja gotovih proizvoda nakon 2005. godine u kontinuitetu se uvećava, kako po fizičkim tako i po finansijskim pokazateljima. Poslovanje kompanije je uspješno u vremenu globalne recesije i dužničke krize, kada ne mali broj kompanija objavljuje bankrot, a 2011. i 2012. ostvarili su godišnju dobit od oko osamdeset hiljada eura.
Proizvodni kapaciteti ove kompanije koriste se na visokom nivou, odnosno ne postoje mogućnosti značajnijeg povećanja proizvodnje gotovih proizvoda na bazi postojećih tehničko tehnoloških kapaciteta. U fokusu uprave kompanije je razvoj, tako da sada grade objekat za obavljanje administrativnih poslova, izložbeni salon i prodajni prostor.

Novi proizvodi na bazi sekundarnih sirovina

Muamer Dedeić budućnost kompanije vidi i u izradi proizvoda na bazi sekundarnih sirovina, poput iverice i panel ploča.
- U planu je i realizacija program lameliranja elemenata. Cilj realizacije ovih programa je da se novi propizvodi u značajnom dijelu baziraju na korisćenju sekundarnih sirovina, jer se tako ostvaruju višestruki efekti – zaštitiće se životna sredina, povećaće se stepen iskorišćenosti sirovina (oble građe), smanjiće se troškovi proizvodnje, odnosno cijena koštanja gotovih proizovda po jedinici proizvoda, a otpad u preradi drveta će biti sveden na minimum - saopštavaju iz firme „Jela komerc“.

Pravilno odabrana poslovna strategija i tržišno atraktivni proizvodni programi, sa vodećom ulogom menadžera u kreiranju i realizaciji poslovne politike, recept su za uspjeh.

Smatraju da su uslovi za rad relativno dobri te da je za privrednu aktivnost neophodno obezbijediti pravnu sigurnost, regularne uslove na tržištu, izdašnost sirovinske baze i tržište za plasman proizovda i usluga. On dodaje da bi za bolji rad kompanija iz ove oblasti neophodno obezbijediti sigurnu sirovinsku bazu – drvo.

-Donedavno su drvoprerađivačke kompanije sa ovog područja mogle da planiraju biznis na godinu, jer su dobile pravo na godišnje korišćenje šuma. Ako kompanija nije sigurna da može obezbijediti potrebne sirovine za obavljanje proizvodnih aktivnosti onda nije u mogućnosti ni da organizuje ozbiljan biznis – nema sigurnog biznisa u nesigurnim uslovima. Od prošle godine Uprava za šume Crne Gore je odobrila korišćenje šuma na višegodišnje periode, ali to je opet kratak rok da bi se uprave kompanija odlučile za ozbiljnije investije u objekte i opremu, kao i povećanje stepena finalizacije - smatraju u „Jela komercu“.
Ističu da je izuzetno važno što Kompanija ima obezbijeđeno tržiste za plasman proizvoda i smatraju da ako u vrijeme krize kompanija nema problema sa plasmanom proizvoda, realno je očekivati da ih ne bude ni u vremenu nakon što poremećaji na tržištu prođu.
Takođe naglašavaju da se kompanija uspješno nosi sa problemima iz poslovnog ambijenta, ali insistiraju na njihovom sistemskom rješavanju. Naime, suočavaju se sa neregularnim radom konkurencije –jer ima dosta radionica koje se bave ovom djelatnošću, a koje ne ispunjavaju obaveze prema društvenoj zajednici, odnosno nijesu poslovanje u potpunosti usalgasile sa važećim propisima i standardima.
-Prirodni resursi su ograničenog obima i zato ih treba racionalno koristiti, zato bi drvoprerađivači trebalo da budu posebno stimulisani za racionalnije korišćenje sirovina, jer su šume naš najznačajniji prirodni resurs - ističe Dedeić.

Menadžment kompanije smatra da bi drvopreradi trebalo odobriti posebne stimulacije (novčane pomoći, oslobadjanje plaćanja poreza) ako osvoje proizvodni program koji se bazira na najmanje 10% sirovina sekundarnog karaktera, te ako ostvare stepen prerade, odnosno stepen iskorišćenosti oble građe iznad 85%. Kompanije iz ove oblasti bi trebalo da dobiju dodatne stimulacije – grantove, ako osvoje proizvodni program finalnih proizvoda za namjensku upotrebu u domaćinstvima i poslovnim prostorijama.
Dedeić potencira i održivo gazdovanje šumama, odnosno zaštititu od degradiranja na način što će se poštovati šumsko privredna osnova, iz šume se uklanjati oštećena stabla, što će se pošumljavati, a šume lošijeg kvaliteta rekonstrukcijom prevesti u kvalitetne.
Pohvalno govore i o saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, kažu da uvijek u Komori imaju pouzdanog partnera. Podsjećaju da im je Komora omogućila učešće na Jadranskom sajmu u Budvi i 2010. godine kada je dobijena zajednička nagrada - bronzana plaketa za izuzetan sajamski nastup.

affiliate tracking url | adidas Yeezy Boost 700 , Ietp